Salaah og faste etter makkah tider eller lokale tider???

Salaah og faste etter makkah tider eller lokale tider??? Skrevet av: (Imam) Tehsin Abo Barirah Opprettet: 19-07-2012 Redigert og oppdatert 07-06-2014 Assalamo Alaikom Wa Rahmatollahi Wa barakatoh! Formålet med denne artikkelen er ikke å skape motstridelse blant Ulama/lærde, eller å fremstå som fitnah i Ummah av profet Muhammed fvmh, men er å tydelig gjøre hva som rett […]

Read More >

Status av ulama (muslimske lærde/Imamer) i Islam

Fazaail ul Ulama Ali r.a. sa, “En lærd (aalims) rettighet og respekt er at du ikke spør ham for mange spørsmål. Heller ikke press ham til å svare på det du spør. Hvis han vender sitt ansikt fra deg (fordi han vil unngå å svare) så ikke press ham til å svare. Når han (aalim) […]

Read More >

Taqlid, å følge en bestemt lovskole i Islam

Assalamo Alaikom! Limer inn foredrag som jeg hadde når MSS hadde invitert meg. Taqleed Hva betyr ordet taqleed: Ordet er fra qallada som betyr å ha på seg noe rundt halsen. Taqleed betyr å følge en person med mer kunnskap uten å spørre om beviset. Innledningsvis vil jeg si at ingen muslim vil nekte at […]

Read More >

Witr salaah 3 eller 1?

SALAAT UL WITR I FØLGE KORANEN OG HADITH Bakgrunn til denne artikkelen Assalamo Alaikom kjære leser! Grunnen til at jeg skriver denne artikkelen om salaat ul witr (witr bønnen) er fordi de som følger koranen og hadith slik forstått av hanafi jurister ofte blir misforstått eller pga lite kunnskap i islam, havner ofte i fella […]

Read More >

Al-Aqidah At-Tahawiyyah (Norsk)

Al Aqida Al Tahawia  Et tidlig klassisk verk av islamske trosartikler  Oversatt av Najeeb ur Rehman Naz og Azhar Mohammad Kilde: www.wim.no   Oversettelsen: I Allahs navn, den mest Barmhjertige, Nåderike! Al-Aqidah Al-Tahawiyya (Grunnprinsipper i islamsk tro)   Den store lærde Hujjatul Islam Abu Ja’far al-Warraq al-Tahawi al-Misri, måtte Allah velsigne ham, sa: Dette er […]

Read More >

Menneskerettigheter i Islam?

Gud er den absolutte og eneste hersker over menneskene og universet. Han er den suverene Herre, Oppretholderen og Livgiveren, den Barmhjertige hvis nåde omfatter alle vesener. Siden Gud har gitt ethvert menneske verdighet og ære, og blåst inn i det livsånden, betyr det at vi er forenet i Ham og gjennom Ham, er menneskene i […]

Read More >

Alkohol og Narkotika

ALKOHOL OG NARKOTIKA Ved alkohol og hasard ønsker Satan bare å sette fiendskap og hat mellom dere, og holde dere borte fra tanken på Gud, og fra bønnen. Skulle dere ikke da la det være? (5:91) De vil spørre deg om alkohol og lykkespill, si: «I begge ligger stor synd, men også noe godt for […]

Read More >