Vennligst fyll ut registreringsskjema for online undervisning. Start dato er foreløpig ikke bestemt for Tajweed og Arabisk kurs. Mer detaljer kommer etter mottagelse av skjemaene slik at jeg kan kartlegge elevene og lage undervisningsopplegget in`sha`Allah.Er det venner og bekjente som kunne være intressert så send dem registreringsskjemaet.

Alle felt er obligatorisk å fylle.

  Ditt navn

  E-post

  Alder

  Bosted (by)

  Yrke

  Morsmål

  Andre språk du kan

  Høyeste utdanning

  Kan du lese koran?

  Deltatt på undervisninger/kurs tidligere? Skriv detaljert

  Hvilken dager og tider passer det best?

  Hvilken kurs vil du delta på? Ønsker? Forslag?

  Share