Hijaab

Assalamo Alaikom!

Om hijaab kommer det helt klart i koranen:

Si til de troende menn at de skal dempe sine øyekast og holde sitt kjønnsliv i tømme. Dette er mer sømmelig for dem. Gud er vel underrettet om det de foretar seg. (24:30)

Og si til de troende kvinner at de skal dempe sine øyekast og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vise sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne. La dem trekke sløret over sine bryst og ikke vise sin pryd til andre enn sine menn, sine fedre, svigerfedre, sønner, stesønner, brødre, nevøer eller deres hustruer, eller sine slaver, eller menn som betjener dem, men er hinsides kjønnsbegjær, eller barn som ikke forstår seg på kvinners nakenhet. La dem heller ikke trampe med føttene slik at det kan erkjennes hva de skjuler av pryd. Omvend dere alle til Gud, dere troende, så det må gå dere godt! (24:31)

Sahabas og tabeens forklaring av Koranverset 24:31 ”og ikke vise sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne”. De aller fleste sahaba og tabieen sier at ” unntatt det av den som kommer til syne” handler om ansiktet og hendene og er derfor ikke awrah. (Les f. eks. Addorrul manthour til Hafidh Assoiouti. Her nevnes det mange sitater som viser at Ibn Abbas, Aysha, Ikrimah, Saeed Ibn Jubair, Ataa, Qatadah og flere mente dette)

Koranen (samme vers) sier ” La dem trekke sløret over sine bryst og ikke vise sin pryd til andre enn sine menn”: Sløret (khumur) er flertall av khimar som betyr å dekke hodet. Ordet ”joioub” er flertallet av ”jayb” som betyr bryst. Hadde også ansiktet vært en del av det man må dekke hadde Koranen nevnt det klarere. Slik konkluderer imam Ibn Hazm og legger til: ”Verset kan ikke bety noe annet enn dette .. ”

Dette limte jeg inn fra islam.no og dette forklarer helt uten tvil at kvinnene må dekke håret sitt framfor ikke mahram menn.

Så når hele kroppen utenom hendene, føttene og fjeset er awrah (må tildekkes) så da er det vel helt klart at håret må tildekkes.

Jeg skal lime inn en del hadith fra Bukhari:

Search Text : HIJAB.
Vol 6, Book 60. Prophetic Commentary On The Qur’an….
Hadith 313. (Shahi Bukhari)
Narrated By Umar: I said, “O Allah’s Apostle! Good and bad persons enter upon you, so I suggest that you order the
mothers of the Believers (i.e. your wives) to observe veils.” Then Allah revealed the Verses of Al-HIJAB.

Search Text : VEIL.
Vol 1, Book 8. Prayers (Salat).
Hadith 368. (Shahi Bukhari)
Narrated By ‘Aisha: Allah’s Apostle used to offer the Fajr prayer and some believing women covered with their Veiling sheets used to attend the Fajr prayer with him and then they would return to their homes unrecognized.

Her star det vel helt krystallklart at dem hadde på seg hijab og det var vanskelig å gjenkjenne dem.

Search Text : VEIL.
Vol 3, Book 48. Witnesses.
Hadith 812. (Shahi Bukhari)
Narrated By ‘Aisha: Aflah asked the permission to visit me but I did not allow him. He said, “Do you VEIL yourself before
me although I am your uncle?” ‘Aisha said, “How is that?” Aflah replied, “You were suckled by my brother’s wife with my brother’s milk.” I asked Allah’s Apostle about it, and he said, “Allah is right, so permit him to visit you.”

Dette forklarer også at det var ikke noe tvang i det hele tatt.

Search Result
Search Text : VEIL.
Vol 6, Book 60. Prophetic Commentary On The Qur’an….
Hadith 282. (Shahi Bukhari)
Narrated By Safiya bint Shaiba: ‘Aisha used to say: “When (the Verse): “They should draw their Veils over their necks
and bosoms,” was revealed, (the ladies) cut their waist sheets at the edges and covered their faces with the cut pieces.”

Dette forteller litt mer.

Det er mange andre hadither også, men jeg tror dette er nok. En hadith er nok for en troende og 1000 er intet til en som ikke tror.

Share