Sajdah tilawat

Spm:

Assalamu aleikum,

 

Når man er i bønn, f eks i taraweeh og det kommer sajdah i resitasjonen. Skal man da gå rett ned i sajdah? Vil ikke det bli feil siden det alltid skal være 2 sujood pr rakah? Vil bønnen bli godkjent? Er det sunnah å gjøre sajdah der og da? Finnes det en hadith om det?

 

Jazakallah

 

Svar:

Wa Alikomos Salaam!

En slik sajdah er kalt Sajdah-tilawah. Det er de stedene der det er nevnt enten at Muslimer gjør sajdah til Allah eller ordre: GJØR sajdah til Allah, så har Profet s.a.w.s. gjort sajdah og det er derfor muslimene har gjort det til den dag i dag.

 

Selvsagt er det ahaadith om dette.

 

Mens man ber selv eller bak imam og kommer forbi et vers der det er nevnt sajdah, så skal man gå rett ned i sajdah (uten noen roko3) deretter stå opp fra sajdah med engang og lese et par vers til og så gjøre roko3 og sajdah som man gjør vanlig.

 

Det er 2 sujood per rak’aah men dette er ikke sujood-salaah men sajdah-tilaawat.

 

Leser man utenfor salaah eller hører noen lese et slikt vers så skal man ved første anledning gjøre sajdah. Da går man direkte til sajdah i den posisjonen man befinner seg i. Hvis man står så går en ned, sitter man så trenger man ikke å stå og så gå i sajdah.

 

Allah vet best!

Imam Tehsin Abo Barirah

Share