Amming og Ramadhan

Assalamu alaykum mawlana,

Har ett spørsmål angående amming. Hva sier islam om det å faste mens man ammer?

 

Wa Alaikomos salaam wa Rahmatullahi wa barakaatoh søster.

Ramadhan er stor gave for oss. Alle befalinger av Allah Ta’aala er både godt for fysisk, psykisk og åndelig i dette livet og i det neste evige livet der mans gode handlinger vil være eneste hjelpemiddelet.

Når det gjelder Islamske befalinger så gir Allah Ta’aala lov til gravide og ammende (og de som er syke eller har andre gode grunner) til å utsette fastene til etter at man er ferdig med f. Eks. Graviditet og amming.

Leger og eksperter fremlegger at det er ikke funnet bevis at fasten generelt skader kvinnen eller barnet.

Så det er opp til hver enkelt kvinne å vurdere dette med en muslimsk lege for å få godt mulig råd.

Jeg kjenner kvinner som har fastet under graviditet og amming og så er det veldig mange som ikke klarer det.

Allah sier i surah baqarah Allah ønsker ikke å sette dere i vansker men ønsker lettelse.

Når det gjelder å betale en sum for fastene mistet så er det slik at hanafi lovskolen (som du sikkert følger) er det ingen slik krav. Selvsagt skal man ta igjen fastene man har mistet.

Wallaho Aalam.

Håper det avklarer. Husk meg i dine dua.

(Imam) Tehsin Abo Barirah

Lignende link:

Må jeg ta igjen (qadha) de dagene jeg ikke kunne faste pga graviditet & amming?

 

Share