Be salaah etter Fajr og Asr

Spørsmål:

Assalamo Alaikom!

Når det står i hadith om at det er lov å be salaah (bønn) etter asr og fajr, hvorfor tillater ikke da hanafi imamer å be nafl etter asr og fajr?

SVAR:

Wa Alaikomos Salaam!

Alle lærde som følger en bestemt lovskole følger, koranen og sunnah. Det er uenigheter pga lærdes forskjellige oppfatninger fra koranen og sunnah som har dannet ulike lovskoler.

MISLIKT Å BE NAFL (FRIVILLIG) SALAAH ETTER FAJR & ASR

Hanafi lærde sier det er makrooh, mislikt å be nafl etter at man har bedt Asr til solnedgang og fajr til litt etter soloppgang.

De har denne oppfatningen etter å ha studert koran og sunnah i over 1300 år.

Skal fremlegge noen beviser in´sha´Allah

       .Screenshot_2015-05-30-23-31-01

1- Abo Saeed Khudri ra sier at jeg hørte Profet Mohammad Sallallaho Alaihi Wasallam si:

“Det er ingen salaah etter morgen bønn (Fajr) til solen går opp. Det er heller ingen salaah etter (at man har fullført) Asr salaah til solnedgang.

(Hadith er fra Bukhari, Muslim, Nasai, Ibn Majah, Ahmad, Abu Dawood)

Imam Manawi sier at dette er en mutawaatir hadith.

Muatawaatir er en hadith som ble rapportert av flere personer i alle generasjoner at det er umulig å tenke at de kan ha tatt feil eller lyvet. En som benekter en mutawaatir hadith faller ut av Islam.

        

2- Ali r.a. Sier at Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam sa:

“Ikke be salaah etter fajr og asr, med mindre sola er klar.

(Abu Dawood, Nasai)

3- Amr Ibn Abasah r.a. sier at Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam sa til ham:

“Be morgensbønnen (fajr salaah), deretter avstå fra salaah (bønn) til soloppgang. Ikke be rett etter soloppgang men be når hele sola er oppe (10-15 min etter soloppgang). Det er fordi den går ned mellom satans to horn og i den tiden tilber vantro sola.

Be salaah til du har bedt ferdig asr salaah. Etter asr salaah avstå fra salaah til solnedgang. Det er fordi den går ned mellom satans to horn og vantro dyrker sola i den tiden. (Muslim)

 

Overnevnte ahaadith inkluderer all slags salaah, fardh, wajib og nafl etter fajr og asr, men hadith rapportert fra Ali r.a. sier at det er lov å be salaah etter asr til solen er klar (til solnedgang).

Så ser vi at Hadith rapportert fra Amr Ibn Abasah r.a. sier klart og tydelig at det er ikke lov å be salaah etter fajr og asr til soloppgang/nedgang.

Alle lærde fra alle lovskoler mener ikke at all slags salaah er forbudt etter Asr og Fajr, fordi flere andre ahaadith tyder på at forbudet ikke er generelt. Forbudet gjelder ikke fardh, qadhaa og waajib salaah.

 

HVILKEN HADITH SKAL VI VELGE NÅR ALLE ER RIKTIGE?

Siden alle nevnte ahaadith er sterke i dens sanad (lenke/kilde) så har lærde forklart betydningen til overnevnte ahaadith slik:

Ali r.a. rapportering betyr at qadhaa og waajib salaah kan bes etter Fajr til litt før soloppgang og Asr så lenge sola skinner klart og tydelig.

Hadith rapporteringen til Abo Saeed og Amr Ibn Abasah r.a. handler om nawaafil (frivillige salaah)

 

PROFET MOHAMMAD (sallallaho alaihi wasallam) BA TO RAKAAT (ENHETER) ETTER ASR SALAAH.

Noen ulama fremlegger følgende ahaadith som bevis mot hanafi lærdes oppfatning av koranen og sunnah om overnente sak.

Abo Salimah r.a. sier at han spurte Aisha r.a. om 2 rakaah som Profeten ba etter Asr salaah. Hun svarte følgende:

“Profeten saws pleide å be disse to enhtene (rakaat) før Asr salaah. Hvis han ble opptatt eller glemte å be dem så pleide han å be dem etter Asr salaah. (Muslim)

 

Hanafi lærdes svar:

Svaret i tillegg til det som allerede ble nevnt ovenfor er at dette var spesielt kun for Profet Mohammad saws.

Grunnen til det er at en frivillig handling som Profeten pleide å gjøre skulle han utføre kontinuerlig. Profeten selv oppfordret folk til å ha standhaftighet (istiqamah) over de frivillige gode gjerningene.

Hadith: “De beste gode gjerningene er de som blir konstant utført selv om det er lite”.

Beviset for det følgende argumentet:

1- Aisha r.a. sa at Profeten sallallaho alaihi wasallam pleide å be 2 rakaah etter asr mens han stoppet andre for å be dem etter Asr.

(Abo Dawood, Imam Siyuti r.a. sier denne er sahih)

2- Umm Salimah r.a. sier at Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam ba asr salaah og kom hjem til meg og ba 2 rakaah. Jeg spurte Profeten, “Du ba en salaah som du ikke pleier vanligvis å be (etter Asr)?”

Profeten svarte: “Khalid r.a. kom til meg og jeg ble opptatt med ham og fikk ikke tid til å be 2 rakaah som jeg pleier å be etter zohr. Det var de jeg ba.”

Jeg spurte: “Skal vi også gjøre qadhaa (ta dem igjen) hvis vi ikke rekker å be dem?”

Profeten sallallaho alaihi wasallam sa: “Nei, ikke gjør qadhaa av dem.

(Ahmad, Abu Yalaa, Ibn Hibban og sanad er sahih)

Dette viser klart og tydelig at dette gjaldt kun Profeten og ikke andre, akkurat som mange andre ting som var waajib (obligatorisk) for Profeten men ikke for andre muslimer. F.eks. Nattebønn (Tahajjud) etc.

Oppsummeringen er at ifølge hanafi lærde slik de forstår koranen og hadith så er det makrooh, mislikt å be nawaafil etter asr og fajr mens fardh, qadhaa, waajib salaah kan man be så lenge det ikke er akkurat ved soloppgang eller solnedgang.

Wallaho Aalam.

(Kilde: Ilaa us Sunan volum 3, sider 61-65)

Skrevet og besvart av

Shaykh Tehsin Abo Barirah
6. juni 2015

Share