BESTE DHIKR I RAMADAN

SPØRSMÅL:

selamo aleykum

Hva er den beste dhikr man kan gjøre i Ramadan?

 

SVAR:

Wasalam, beste ibadah i Ramadan er å FASTE, av halal fra daggry til solnedgang og av haram hele døgnet. Be om natta, da har man kommet langt.

Men viktigst av alt er å tette “posen” man samler inn hasanat. Dvs si at hasanat kommer inn, men det må ikke falle ut noen hasanat fra den “posen”. Så hvis man greier å spare opp alle eller mest mulig hasantat i Ramadan. Da var det en vellykket og velsignet Ramadan. Ellers prøv å blande opp forskjellige ibadat i Ramadan, av salah, resitasjon av Quran, sadaqah, gjøre dua og hjelpe andre mennesker.

BESVART AV IMAM SAKANDAR MADANI

Share