E-Nummer

HVA ER E-NUMMER?
E-numre er tilsetningsstoffer, og er en felles betegnelse på stoffer som blir tilsatt maten blant annet for å øke holdbarheten, gi en bestemt farge, konsistens eller smak og for å erstatte sukker. E-en betyr at det er felles regler innen EU for å bruke stoffet.

Tilsetningsstoffene deles inn i forskjellige grupper: konserveringsmidler (hindrer mugg, gjær og bakterier), antioksidanter (hindrer at maten ødelegges av luft), konsistensmidler (midler som gir matvaren økt konsistens), søtstoffer (brukes for å erstatte sukker) og fargestoffer (tilsettes for å gi produkt et riktig utseende).

Fargestoffer nummereres fra 100-199, konserveringsmidler fra 200-299, antioksidanter fra 300-399 og konsistensmidler fra 400-499. Nummerering fra 500 og oppover omfatter andre tilsetningsstoffer, som søtstoffer – fra 950..
HVILKEN E-NUMMER ER HARAM?
Følgende e-nummer er haram:
E120, E441, E542, E920, E921
HVIKE E-NUMMER ER HALAL?
Følgende E-nummer er halal:
Fra E100 til E110.
E122, E123, E124, E127, E128, E129, E131, E132, E133, E140, E141, E142,
E150A, B, C,D, E151, E153, E154, E155, E160b, c, d, e, f, E161a, b, c, d, e, f, g, E162, E163,
E170 TIL E175, E180, E200 TIL E203, E210 TIL E228, E230 TIL E240, E242, E249,
E250, E251, E260 TIL E264, E280 til E285, E290, E296, E297, E300 til E303, E306 til
E311, 313,314, E315, E316, E320, E321, E330 til E341, E343, E350 til E357, E363,
E365 til E367, E370, E375, E380, E381, E385, E400 til E407, E407a, E410, E412 til
E418, E420, E421, E422, E425, E440, E444, E450, E451, E452, E460 til E467, E469,
E476, E500, E501, E503, E504, E507 til E530, E535, E536, E538, E541, E543 til
E546, E550 til E556, E558, E559, E574 til E579, E585, E620 til E629, E900 til E905,
E907, E912, E913, E915, E925 til E928, E930, E938, E939, E941, E942, E948, E950
til E954, E957, E959, E965 til E967, E999, E1103, E1105, E1200 til E1202, E1400 til
E1404, E1410, E1412 til E1414, E1420 til E1422, E1440 til E1442, E1450, E1501
til E1505, 1516, E1517, E1518, E1520
E-NUMMER SOM KAN VÆRE HALAL ELLER HARAM
E160a, E252, E270, E304, E312, E322, E325, E326, E327, E329, E430 til E436,
E442, E470a, b, c, d, e, f, E473 til E475, E477, E478, E479b, E481 til E483, E491 til
E495, E570 til E572, E910
E-NUMMER SOM ER TVILSOMME
E111, E121, E125, E126, E130, E152, E316, E318, E445
KOMMER MED MER OPPDATERT INFO SENERE INSHALLAH.
Imam.no holder på med å søke mer kunnskap om E-nummer. Det kan bli en del endringer på denne listen, så hold dere oppdatert ved å besøke oss jevnlig.

Share