Er islam kvinnefiendtlig?

Allah sier i koranen:

13. O mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes, that ye may know each other (not that ye may despise (each other). Verily the most honoured of you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous of you. And Allah has full knowledge and is well acquainted (with all things).

Norsk:
Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel underrettet.

Noen hadith:
– En gudfryktig kvinner er bedre i Allahs øyner enn 70 gudfryktige menn.
– Når mor ammer så får hun belønning for det hos Allah Ta’aala.
– Jannah ligger under føttene til Mor

– En kvinne spurte Profeten s.a.w.s. at menn gjør mange ting som vi ikke kan gjøre og da får dem jo såpass mye belønning og de vil få bedre paradis enn oss?
Profeten s.a.w.s.sa at når mannen er i krig og til han kommer tilbake så vil du få akkurat den samme belønningen.

Allah sier i koranen:
Kvinnene har tilsvarende krav og plikter innenfor anerkjente grenser. Dog har mennene et fortrinn fremfor dem. Gud er mektig, vis.
And for women are rights over men similar to those of men over women. (2:226)

Allah sier:
Menn og kvinner som har gitt seg Gud i vold, menn og kvinner som tror, viser fromhet, er sannferdige, standhaftige, ydmyke, gir almisser, holder fasten, som holder sitt kjønnsliv i tømme, som stadig kommer Gud i hu, for dem har Gud rede tilgivelse og en herlig lønn.
Engelsk: (Les denne oversettelsen)
For Muslim men and women, for believing men and women, for devout men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in Allah’s praise, for them has Allah prepared forgiveness and great reward. (33:35)

Gå inn i paradisets haver, dere og deres hustruer, og fryd dere!»
Enter into Paradise, you and your wives, with delight. (43:70)

De er en kledning for dere, og dere for dem.
They (your wives) are your garment and you are a garment for them. (2:187)

Kledning betyr at slik som et klessplagg dekker kroppen og beskytter den, akkurat slik skal en mann og kvinnes ekteskap beskytte begges kyskhet.
Klesplagget gir komfort slik skal mann og kvinne begge finne komfort fra hverandre. Dette skjer ikke hvis de ikke er likeverde eller oppfører seg bedre enn den andre.
Klesplagget er kroppens skjønnhet. Slik er mann for sin kone og kone for sin mann. Heilt likt.

Islam sier ikke at kvinner er satans instrument, men at koranen kaller henne mohsinah, en som hjelper mannen sin mot satan.

Hva har Profeten s.a.w.s. sagt til menn om ekteskap at det er halve religionen.
Ekteskap er halve Islam! Er ikke dette et ære for kvinnen?

Profeten s.a.w.s. sier:
Alt i verden er dyrbart (har en verdi) men det som er mest verdifullt er en gudfryktig kvinne.

Profeten s.a.w.s. sa til Omar r.a. en gang:
Skal jeg si hva som er den dyrebare skatten en mann kan få? det er en gudfryktig kvinne som gjør ham glad når han (til og med) ser på henne og ser etter seg og passer på seg når han er borte.
Profeten lærte menn og kvinner at hvis dem ser noe galt i hverandre som dere ikke liker så se på de tingene i dem som dere liker. (Ikke fokuser på de negative sidene til deres menn/kvinner, men se på de positive tingene)

Hadith på engelsk:
“Fear Allah regarding women. Verily you have married them with the trust of Allah, and made their bodies lawful with the word of Allah. You have got (rights) over them, and they have got (rights) over you in respect of their food and clothing according to your means.”
Så menn har rettigheter og det samme har kvinner også. Pga. av forskjellige behov så er det forskjellige ordre fra Allah Ta’aala. Men ellers i det fleste tingene er det samme.

It is narrated by the Prophet’s wife, ‘A’isha, that a woman entered her house with two of her daughters. She asked for charity but ‘A’isha could not find anything except a date, which was given to her. The woman divided it between her two daughters and did not eat any herself. Then she got up and left. When the Prophet (peace be upon him) came to the house, ‘A’isha told him about what had happened and he declared that when the woman was brought to account (on the Day of Judgment) about her two daughters they would act as a screen for her from the fires of Hell.

Det verste som kan skje er at mannen dør og da får vel enken ta vare på seg selv og barna. Den tiden likte ingen å gifte seg med en enke.
I hinduismen ble enkene brent med sine døde menn og ikke for lenge siden var dette i praksis. Senere var ikke dette i praksis lenger men en enke ble tenkt som et fare for at Gud ville sende problemer der hun gikk og bodde.
men hva sa Profeten s.a.w.s. om enker. Han oppfordret sahabah til å gifte med dem. En som gifter med dem eller hjelper dem var som en kriger som kriget for Allahs skyld eller en som ber hele natta og faster dagen lang.

Abu Hurairah reported that the Prophet said: “One who makes efforts (to help) the widow or a poor person is like a mujahid (warrior) in the path of Allah, or like one who stands up for prayers in the night and fasts in the day.”
Så er det så stor virtue (ærbarhet, dyd) for mor i islam.

Les disse hadithene:
O Messenger of Allah, who is the person who has the greatest right on me with regards to kindness and attention?” He replied, “Your mother.” “Then who?” He replied, “Your mother.” “Then who?” He replied, “Your mother.” “Then who?” He replied, “Your father.”

In another tradition, the Prophet advised a believer not to join the war against the Quraish in defense of Islam, but to look after his mother, saying that his service to his mother would be a cause of his salvation.

Mu’awiyah, the son of Jahimah, reported that Jahimah came to the Prophet (peace be upon him) and said, ” Messenger of Allah! I want to join the fighting (in the path of Allah) and I have come to seek your advice.” He said, “Then remain in your mother’s service, because Paradise is under her feet.”

Til sist så slutter jeg på en hadith som forteller oss om likestilling:

“Among my followers the best of men are those who are best to their wives, and the best of women are those who are best to their husbands. To each of such women is set down a reward equivalent to the reward of a thousand martyrs. Among my followers, again, the best of women are those who assist their husbands in their work, and love them dearly for everything, save what is a transgression of Allah’s laws.”

De beste mennene fra mine følgere er de som er gode mot sine koner, og de beste kvinnene er de som er gode mot sine menn. (Så nevner Profeten KUN kvinner, litt mer enn likestilling her)
Hver en slik kvinne vil få en belønning av 1000 martyr (menn).
Igjen de beste av mine følgere er de kvinnene som hjelper sine menn med deres jobb (så de skal jobbe og kvinnene slappe av, men dem kan hjelpe) og elsker dem.

Må Allah gi oss forståelse! Aaamin!

Share