Er kvinnelig omskjæring en del av islam?

 Det er en stor misforståelse å forbinde kvinnelig omskjæring med islams lære.

Dette reiser tre spørsmål;

1. Har kvinnelig omskjæring noe grunnlag i islam?

Eksakt opprinnelse for kvinnelig omskjæring er ikke kjent, men den mest kjente formen er kjent ifra Farao tidene. Dette er et av tegnene på at omskjæring av kvinner ble praktisert lenge før islam. Det er ikke klart om praksisen begynte i Egypt, eller i noen andre Afrikanske land, for så å spre seg til Egypt. I noen land, som Egypt, ble kvinnelig omskjæring praktisert av både kristne og muslimer. Samtidig er ikke denne praksisen kjent i de fleste muslimske land, som Irak, Iran og Saudi Arabia. Dette fører til konklusjonen; kvinnelig omskjæring har intet grunnlag i islam, men heller i kultur.

2. Finnes det noen autentiske tekster i de primære kildene til islam, som krever omskjæring av kvinner på et religiøst grunnlag?

Det finnes ingen slike kilder, verken i Koranen eller i hadith. Likevel er det noen som hevder at selv om det ikke er noe grunnlag for krav, så er det likevel en form for aksept for dette i hadith. ”Omskjæring er anbefalt for menn (sunnah) og en ærefull ting for kvinner” (Makromah)

Det er to syn på denne hadith;

a) Det er et skille mellom mannlig omskjæring, som er beskrevet med et religiøst grunnlag, nemlig anbefalt (sunnah), og kvinnelig omskjæring som ikke har noe religiøst grunnlag.

b) Denne hadith er svak (dha’eef) ifølge lærde.

3. Burde kvinnelig omskjæring forbys?

Shariah deler handlinger i fem kategorier; obligatorisk, anbefalt, tillatt, mislikt og totalt forbudt. Siden profeten, sall Allahu alayhi wassalam, ikke forbød omskjæring av kvinner, faller det inn under tillatt. Kvinnelig omskjæring kan resultere i to ting; fjerning av forhud, slik som er sunnah for menn, ellers lemlestelse.

Det er åpenbart at lemlestelse av kvinnen aldri ble obligatorisk, anbefalt eller i det hele tatt samtykket  av profeten, sall Allahu alayhi wassalam. Dette er noe som anses som brutalt og inhumant av islam. I lys av shariah så skal det rettes på noe som viser seg å være skadelig i ettertid. For eksempel så er all fisk tillatt å spise. Om en type fisk viser seg å være giftig eller skadelig for helsen, så blir den forbudt med grunnlag i sharia (al-dharar Yozaal). Alt dette koker ned til om det er skadelig for kvinnen å bli omskjært (slik menn blir). Kvinnen har ikke de samme behovene for å bli omskjært, som menn har.

Selv om kvinnen blir omskjært på sunnah måten (for menn) og ikke blir lemlestet, så kan det diskuteres hvorvidt det er smertefullt, traumatisk og ofte utført under uhygieniske forhold, som leder til infeksjoner og mer.

Alt i alt konkluderes det med at kvinnelig omskjæring ikke er omtalt i Koranen, og heller ikke finnes det noen hadith som krever at kvinnen omskjæres.

Share