Er kvinner tillatt å besøke gravplasser?

Spørsmål:
Har en kvinner lov å besøke gravplasser?

Svar:
Når det gjelder menn besøke graven så er det ikke noe uenigheter blant lærde.
La oss se hva de fire lovskolene mener.

Imam Abo Hanifah lovskolen:
Det er forskjellige meninger blant ahnaaaf lærde, men det som er mest riktige som nevnes er at både menn og kvinner BØR besøke graven.

Deres bevis:
Hadith:
Aisha r.a. spør Profet s.a.w.s. hva skal jeg si når jeg besøker graven?
Profeten s.a.w.s. sier at si ‘Assalaamu Alaa ahlud diyaar minal mu’mineena wal muslimeena wayarhamu Allaahu al-mustaqdimeena minnaa wal must’akhireena, wa innaa inshaa’a Allaahu bikum lalaahiqoona.

Så dette tyder helt klart at kvinner har lov til å besøke graver.

En annen hadith:
”Jeg stoppet dere for å besøke gravplasser men nå gir jeg lov til dere. Så besøk gravplasser fordi det minner ens død”

Men så har profeten s.a.w.s. sagt:
”Må Allahs forbannelse være med de kvinnene som besøker gravplasser”.

Så det ser ut som begge hadith er i mot hverandre men slik er det ikke.
Denne siste hadithen er for de kvinnene som hyler og river av sine klær eller de som tilber graver. Selvfølgelig er ikke dette lovlig for menn, men slik Allah Ta’aala har skapt kvinnen så har hun mye mykere hjertet enn fleste menn.

Allah vet og vi vet ikke. Han bestemmer. Islam er ikke man-made-laws.

Så kvinnene har lov til å besøke men må passe på disse tingene.

Husk at Allah kjenner oss bedre enn vi kjenner oss. Vi kjenner ikke oss. Vi vet ikke hva kommer til å gjøre.

Andre imamer (Imam Shafi r.a., Imam Ahmed r.a., Imam Malik r.a.) mener at det er makrooh (mislikt) for kvinner å besøke gravplasser pga. den overnevnte hadith og en del andre hadither.

Etter å ha lest meningene til forskjellige lovskolene så mener alle at hvis kvinner ikke er sammen med menn, at dem og menn står på avstand og de bærer hijaab, og klarer å kontrollere seg selv så har dem lov.

Men la oss si at en mann oppfører seg slik som nevnt om kvinner så har ikke den mannen lov til å besøke gravplassen. Men når vi vet at kvinner er myke i hjertet og det kan være vanskelig for en del å kontrollere seg så skal ikke dem gå.

Men ingen menn har lov til å stoppe henne. Dette er noe hun bestemmer selv, men klarer ikke en kvinne å holde seg der så skal andre kvinner hjelpe henne ut fra der og det samme gjelder en mann også.

Det er fordi å gråte høyt på gravplasser er ulovlig. I følge hadith så vil de som gråter og hyler får straff fra Allah. Eller at den hadithen betyr at de døde blir såret pga. dette. Allah vet best hva hadithen betyr, men det som er viktig er at ingen hyler og skriker der.
Men det er helt lov å sørge, gråte.

Tårer er rahmah (velsignelse) fra Allah.

Allah vet best!

Share