Feire fødselen til Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam

Mawlid/Milaad un Nabi (Sallallaahu Alayhi Wa Sallam)

(Feire fødselen til Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam)

(LES HELE eller LA VÆR)

Dette temaet har vært diskutert i flere hundre år og i det siste har vi opplevd at Milaad feiringen har endret seg til slik vi kjenner den idag.

Muslimene er forvirret og spør om det riktig å feire milaad eller er det rent bid’ah?

(Bid’ah er ny oppfinnelse som ikke er del av Islam)

Jeg skal prøve mitt beste å legge frem bevis fra begge sidene og tilslutt en oppsumering og et forslag fra dagens lærde om milaad, en kompromiss.

Bevisene til de som sier milaad feiring er lovlig og ønskelig:

 1. Vi bor i et land der bursdagen til Profet Isaa a.s. blir feiret. Vi feirer for å vise kjærlighet for vår Profet s.a.w.s. og lære våre generasjoner om vår Profet.
 1. Mange ulama gir tillatelse til å feire og mange anbefaler at man feirer og milaad blir feiret i nesten alle muslimske land.
 1. Sheikh Ibn Taimiyyah r.a. skrev: “the Collected Fatwas,” (“Majma’ Fatawi Ibn Taymiyya,”) Vol. 23, p. 163: “fa-t’adheem al-Mawlid wat-tikhaadhuhu mawsiman qad yaf’alahu ba’ad an-naasi wa yakunu lahu feehi ajra `adheem lihusni qasdihi t’adheemihi li-Rasulillahi, salla-Allahu `alayhi wa sallam”

“To celebrate and to honor the birth of the Prophet (s) and to take it as an honored season, as some of the people are doing, is good and in it there is a great reward, because of their good intentions in honoring the Prophet (s).”

“Å feire og ære fødselen av Profet Mohammad s.a.w.s. og ta den perioden som respektfull periode slik som endel folk gjør, er bra og det er belønning i vente fordi de har en god hensikt, nemlig å ære Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam.”

 1. Ibn Kathir r.a. som er en kjent lærd, har skrevet:

“Natten av Profetens fødsel (milaad) er en vidunderlig, hellig og velsignet natt, en natt med masse glede for de troende, som er ren og full av lys og meget kostbar.”

Sheikh Ibn Taimiyyah r.a. sa: “Natten av Israa og meraaj er bedre enn natten av Qadr, i henhold til Profetens respekt. Ibn Qayyim (hans student) har skrevet dette i sin bok “Al-Badaai” volum 3 s.162 [“wa suila shaikh ul-Islam `an Laylat ul-Qadri wa Laylat ul- ‘Israai’ ayyuhuma afdal? Fa-ajaaba bi-anna Laylat ul-‘Israai’ afdal fee haqq in-Nabee”]

Now we ask: If Ibn Taymiyya accepted that Laylat al-‘Israa’ may be considered better than Laylat ul-Qadr, why not consider that Laylat al-Mawlid is better than Laylat al-‘Israa’, since the Night of the Prophet’s (s) Birth is the night in which was born the one who went to `Isra’ and Mi’raaj? Therefore we say, as Ibn Marzuq, the reknowned student of Imam Nawawi said: “Laylat al-Mawlid is better than Laylat al-Qadr.”

Så spør vi at hvis Ibn Taimiyyah r.a. aksepterte at natten av israa var bedre enn natten av qadr så hvorfor kan ikke natten av hans fødsel være bedre enn natten av Israa? Natten av fødselen (milaad/mawlid) av Profet s.a.w.s. er jo grunn til at natten av Israa har skjedd.

Derfor sier vi slik Ibn Marzooq r.a. (kjent student av Imam Nawawi r.a.) sa at natten av fødselen (milaad) er bedre enn natten av Qadr.

Det er flere andre bevis som underbygger det å feire Eid Milaad, så er det de nevnte punktene, som er mest populære og sterke.

Bevis som fremlegges av de som sier at milaad feiring er ulovlig og bidah:

 1. Koranen og hadith er full av vers og ahaadith som sier at vi skal følge Allahs ordre og Profetens sunnah. Det nevnes i hadith at vi skal følge de 4 khalifaene (Abo Bakr, Omar, Osman og Ali radhiallaho anhom) og deretter de kommende 3 generasjonens bestemmelse som blir erklært som ijmaa som også er nevnt i koranvers og hadith.

Siden det ikke fremkommer klart om å feire fødselsdagen til profet Mohammad s.a.w.s. koranen eller i hadith så er ikke feiringen en del av Islam..

 1. Etter Profetens avreise fra denne verden har ingen sahabah eller deres barn og barnebarn feiret fødselsdagen selv om de var kjempeglade i Profet Mohammad s.a.w.s.
 1. Hadith: En som kommer med en ny oppfinnelse i Islam som ikke er en del av Islam i virkeligheten, vil ikke få aksept for den oppfinnelsen. (Bukhari)

Alle nye oppfinnelser (i Islam) er villfarelse. (Ahmad, Tirmidhi)

[‘Whosoever innovates in our religion that is not from it, will have it rejected.’ [Saheeh al-Bukharee] He (sallalalhu alaihi wa-sallam) also said, ‘Every innovation is a misguidance.’ [Musnad Ahmad (4/126) Tirmidhee (2676]

Det er flere ahaadith som tyder klart på at nye ting i islam er ulovlige og fører til feil retning, selv om man har en god hensikt med det.

 1. Sheikh Ibn Taimiyyah r.a. sin sitat blir misbrukt og hele teksten blir ikke lagt fram.

Se her: (Sammendrag nede på norsk)

[So honouring the mawlid, and taking it as a festive season (mawsam) which some of the people have done, there is a great reward in it due to the good intention and the honouring of the Messenger (sallallaahu `alaihi wasallam) because of what I have previously stated to you – that it is possible that something be good for some of the people and be denounced/considered to be ugly by the strict believer. This is why it was said to Imaam Ahmad about some of the leaders, that he spent 1000 dirhams upon the mushaf or similar to this. So he replied, ‘leave them, for this is better than them spending it on gold (jewellery).’ This despite the fact that the madhhab of Imaam Ahmad was that it is abhorrent to decorate the mushafs, and some of the companions (of Ahmad) interpreted this to mean that the money was spent in renewing the pages and writing. But this is not the intent of Ahmad here, his intention here was that this action had a benefit in it, and it also contained corruption due to which it became abhorrent. But these people, if they did not do this, would have substituted this for a corruption that contained no good whatsoever, for example spending upon one of the books of evil…” [Iqtidaa Siraat al-Mustaqeem 2/618+ my copy has the tahqeeq of Shaykh Naasir al-Aql] He says in another place of the same book, “there is no doubt that the one who practices these – i.e. the innovated festive seasons – either the mujtahid or muqallid will have the reward for his good intention and the what the action contains of legislated actions, and will be forgiven for what it contains of innovation if his ijtihaad or taqleed contains one of the excuses (that would lift this sin from him)….”

Ibn Taymiyyah continues:

“But this does not prevent one from detesting and prohibiting it and to replace it with a legislated action containing no bid’ah…. Just as the Jews and Christians may find benefit in their worship because it is possible that their worship includes an aspect of what is legislated but this does not necessitate that you perform their actions of worship or you report their words because all of the innovations contain evil that outweighs their good, this due to the fact that if their good outweighed the evil then why would the Sharee’ah have disregarded it? So we depend upon the fact that it’s sin is greater than it’s benefit and this necessitates forbiddance.”

He continues:

“And I say: it’s sin is removed from some of the people due to the reason of ijtihaad or other than it, as the sin of usury and alcohol (from dates) which has been differed about (by the salaf) is removed from the salaf (who allowed it), then despite this it is necessary to explain it’s condition and not to follow those that considered it permissible…. So this is sufficient evidence in explaining that these innovations include corruptions of belief or condition contradicting what the Messenger (sallallaahu `alaihi wasallam) came with, and that what benefit they contain is marjooh (not to be relied upon) and it not correct to use for objection”

He continues:

“As for what they contain – i.e. these innovated festive seasons such as the Mawlid – of benefit then they are opposed by what they contain of the corruption of innovations that outweigh the benefit, alongwith with what has preceded of the corruptions of belief and state – that the hearts become content with it at the expense of a large number of Sunnahs to the extent that you find that the elite and the general masses preserve this in a way that they do not preserve the Taraaweeh’s or the five prayers….” mentioning many more cases.[al-Qawl al-Fasl (pg. 102) of Shaykh Ismaa’eel al-Ansaaree]]

HVEM HAR RETT?

Lærde fra begge sider har mashaAllah skrevet flere bøker og beviser for feiring og ikke fering av Mawlid/Milaad/fødselsdagen til Profet Mohammad sallallahu alaihi wasallam.

Husk at begge sider er kjempe glade i Allah Ta’aala og Profeten s.a.w.s. De som feirer, gjør det fordi dem elsker Profeten høyt og de som ikke feirer, også elsker sin Profet s.a.w.s veldig høyt.

MITT RÅD TIL BEGGE GRUPPER

Mitt ydmyke råd om noen vil synes er verd å ta til seg, er at begge gruppene bør først og fremst å beholde seg rolig (beherske seg) og ikke glemme at Profet Mohammad sallallahu alaihi wasalaam er vår Profet, vår rollemodell, nåde til menneskeheten.

Profet Mohammad sallallahu alaihi wasalaam misliker at vi krangler imellom oss. Det var også uenigheter blant sahabah (følgesvennene til Profeten).

Selv når Profet Mohammad sallallahu alaihi wasalaam var i blant dem, så hadde dem uenigheter, men også respekt og aksept for motparts syn var meget synlig blant dem.

Profet Mohammad sallallahu alaihi wasalaam var glad i alle sammen, selv om de hadde forskjellige syn eller ville komme til å ha forskjellige syn på saker etter Profetens fravær.

RÅD TIL DEM SOM FEIRER

Våre brødre og søstre som ønsker å vise kjærlighet for Profet Mohammad sallallahu alaihi wasalaam ved å feire hans fødsel bør huske på følgende ting:

 1. Feire dagen med faste, fordi Profet Mohammad sallallahu alaihi wasalaam ble spurt engang hvorfor han fastet på en mandag. Han svarte at det var den dagen han ble født.
 2. Lære barna om livet til Profet Mohammad sallallahu alaihi wasalaam, fortell dem hvilken betydning han har for oss muslimer. Hans karakter, manerer og generelt hvor viktig det er å følge hans fotspor
 3. Sende durood/Salawaat (dua og velsignelser) på Profet Mohammad sallallahu alaihi wasalaam. Bruk mye tid på å gjøre dhikr fra og med den dagen til resten av livet in’sha’Allah.
 4. Ikke se ned på de som ikke feirer eller de som sier det ikke er lov å feire. Be for dem om at Allah gir oss og dem anledning til å følge Profet Mohammad sallallahu alaihi wasalaam
 5. Ikke sløs penger, og heller gi dem i sadaqah til de som ikke engang har 1 brødskive til å tygge på. Allah kommer til å spørre oss om våre sløsing/misbruk av det Allah har gitt oss.
 6. Ikke gjør gode gjerninger til å vise andre. Det du har lest eller gitt og gjort, er kun for Allah Ta’aala. Hvis du nevner det til folk så har det ingen hensikt eller betydning i det neste livet.
 7. Riktig intensjon betyr ikke at man har lov å gjøre noe som er ulovlig. En person skal be zohr, og istedenfor 4 rakaat (enheter) ber han 8 rakaat. Selv om intensjonen er riktig men handlingen feil, så vil ikke det telles som god gjerning hos Allah Ta’aala men som en synd.
  Vennligst ikke gjør noe som er haram.

RÅD TIL DE SOM IKKE FEIRER

 1. Ikke se ned på de som feirer. Be for dem om at Allah gir oss og dem anledning til å følge Profet Mohammad sallallahu alaihi wasalaam.
 2. Tenke på at de som feirer, gjør det fordi de har kjærlighet for Profet Mohammad sallallahu alaihi wasalaam. Håper at Allah Ta’aala tilgir dem pga en slik god intensjon in’sha’Allah.
 3. Gjør ekstra dua denne dagen for at Allah Ta’aala hjelper og samler hele ummah til det som er rett.
 4. Barna vil ha flere spørsmål spørre angående Profet Mohammad sallallahu alaihi wasalaams liv, og da er det viktig å lære dem om hans liv og sunnah.

Til slutt vil jeg anbefale alle muslimer om å ikke se ned på hverandre, ikke ydmyke andre, og diskutere med kjærlighet og vennskap.

Gi gaver til hverandre, spis og snakk sammen

Livet er for kort til å leve med hat og krangel.

Må Allah gi meg, og hele ummah anledning til å følge Allahs ordre og Profet Mohammad sallallahu alaihi wasalaams sunnah, Aamin.

Deres bror

Tehsin Abo Barirah

[Imam, teolog]

Kontakt:
✉️ abo.barirah@gmail.com
?www.facebook.com/shaykhabobarirah
? www.twitter.com/AboBarirah
? www.youtube.com/user/mtehsin
Share