Forskjell mellom kvinners og menns salaah

Spørsmål:

Er det forskjell mellom kvinners og menns salaah?

Svar:

 

Forskjeller i salah mellom menn og kvinner

 

Noen mener at reglene i salah er felles for menn og kvinner, og at det ikke er noen forskjeller mellom dem. De mener også at hadeethen «Be som om du har sett meg be» er ment generelt og derfor skal bli praktisert likt både av menn og kvinner. Man burde likevel være oppmerksom på at vår egen tolkning og logiske slutning av denne hadeethen ikke kan sammenliknes med andre hadheeter av Allahs budbringer (sallallaho ‘alehi wassallam) og kjennelsene og praksisen til Sahabah og Tabi’un (radhiAllaho ‘anho), sitert nedenfor.

 

Shariah har pålagt menn og kvinner ulike regler i mange viktige spørsmål i salah. For eksempel;

Jumuah er fardh for menn, men ikke for kvinner, og id-bønnen er wajib for menn, men igjen ikke for kvinner.

 

Sayyiduna Tariq bin Shthab (radhiAllaho ‘anho) berettet at Profeten (sallallaho ‘aleihi wassallam) sa; «Jumuahsamling er en obligatorisk plikt for hver eneste muslim, bortsett fra fire mennesker: En slave, en dame, et barn og en som er syk.» 538

 

Sayyiduna UmmAtiyyah (radhiAllaho ‘anhaa) sa som en del av en lengre hadeeth, «Vi har blitt nektet å delta i begravelser, og det er ingen Jumuah over oss.» 539

 

Belønningen for bønn i fellesskap for menn er tjuesyv ganger høyere enn bønn man ber for seg selv. På den andre siden er bønnen kvinner får størst belønning for, den som blir bedt mest skjult, og innerst inne i hjemmet.

 

Sayyiduna Abdulllah min Mas’ud (radhiAllaho ‘anho) berettet at Profeten (sallallaho ‘aleihi wassallam) sa; «Bønnen til en kvinne i hennes makhda’ (deling, skillevegg) er bedre enn hennes bønn i hennes hujrah (værelse, rom), og hennes bønn i hennes hujrah er bedre enn hennes bønn i hennes bait (hus, hjem). 540

 

Sayyiduna Abu Huraira (radhiAllaho ‘anho) berettet at Profeten (sallallaho ‘aleihi wassallam) sa: «Den salah Allah elsker høyest, er den som er bedt av en kvinne på det mørkeste stedet i hennes hjem.» 541

 

– I motsetning til menn, skal kvinner ikke gi adhan eller si iqamah.

Sayyidatuna Asmaa (R) berettet som en del av en lengre hadeeth at Profeten (sallallaho ‘aleihi wassallam) sa; «Det er ingen adhan, iqamah eller Jumuah over kvinner.» 542

 

Sayyidatuna Ibn Umar (r) sa; «Det er ingen adhan eller iqamah over kvinner.» 543

 

Det er en stor forskjell mellom awrah for menn og awrah for kvinner i salah. Kvinner må dekke hele kroppen, inkludert håret, bortsett fra ansikt, hender og føtter.

Ummul Mu’mineen Aisha (r) berettet at Profeten (sallallaho ‘aleihi wassallam) sa; «Allah aksepterer ikke salah fra en moden kvinne uten slør.» 544

Kvinner kan ikke lede menn i salah.

 

Abu Bakrah (radhiAllaho ‘anho) berettet at Profeten (sallallaho ‘aleihi wasallam) sa; «Aldri vil de folkene som har utnevnt en kvinne til å lede dem, oppnå suksess.»

 

Jabir bin Abdullah (radhiAllaho ‘anho) berettet som en del av en lengre hadith at Profeten (sallallaho ‘aleihi wasallam) sa; «Vit at en kvinne aldri skal lede menn i salah.» 546

 

Hvis man skal rette eller avskrekke noen i salah, skal menn si «subhaanAllah» høyt, mens kvinner har kun lov til å klappe.

 

Sayyiduna Abu Hurairah (radhiAllaho ‘anho) berettet at Profeten (sallallaho ‘aleihi wassallam) sa; «Tasbeeh er for menn, og klapping er for kvinner.» 547

De ulike holdningene, stillingene og reglene i forhold til salah for kvinner, er ikke

en innovasjon fra en gruppe eller individ, men læren Profeten (sallallaho ‘aleihi wassallam) forkynte. Han var den første personen som skilte mellom menn og kvinner når det gjaldt bønn.

 

Yazid bin Abi Habib berettet at Profeten (sallallaho ‘aleihi wassallam) passerte to kvinner som gjorde salah. Han sa; «Når dere prostrerer, la en del av kroppen holde seg nærme jorden, fordi kvinner og menn er forskjellige i denne sammenhengen.» 548

 

Sayyiduna Ibn Umar (radhiAllaho ‘anho) berettet at Profeten (sallallaho ‘aleihi wassallam) sa; «Når en kvinner sitter i salah, skal hun plassere det ene låret over det andre, og når hun prostrerer skal hun presse magen mot lårene slik at hun er mest mulig skjult. Allah vil se på henne og si; «Åh, mine engler! Dere er mine vitner på at jeg har tilgitt henne.» 549

 

Sayyiduna Wail bin Hujr (radhiAllaho ‘anho) berettet at Profeten (sallallaho ‘aleihi wassallam) sa; «Åh, Ibn Hujr! Når du ber, sørg for at hendene er på samme høyde som ørene dine. Og kvinner skal løfte hendene på en slik måte at de er nærme brystet hennes. 550

 

Vi finner mange viktige og fundamentale prinsipper når det gjelder bønnen til en kvinne i ahadeeth ovenfor.

 

Reglene i salah er ikke alltid like for menn og kvinner.

 

– Sunnah stilling for kvinner i alle stillingene i salah, er den som gjør henne mest skjult.

Imam Baihaqi sier;

«Alle reglene i salah som er forskjellige mellom kvinner og menn, baserer seg på prinsippet om satr (dekning). Dette betyr at kvinnen er bedt om å gjøre det som er mest dekkende for henne. Det påfølgende kapittelet fra hadeeth forklarer dette i detalj. 551

 

Som nevt tidligere, er disse variasjonene i salah for kvinner, pålagt av ingen andre enn Profeten (sallallaho ‘aleihi wassallam) selv. Det har blitt praktisert av hele ummah helt frem til i dag, og er også reflektert i kjennelsene til Sahabah og Tabi’un. Ulama og fuqaha fra alle de fire skolene, har alltid anerkjent denne forskjellen og, som det er tydelig i bøkene om fiq, har alltid observert prinsippene nevn over, hver gang de har utgitt en fatwa om salah for kvinner. Nedenfor følger noen få beretninger som går i detalj om kjennelsene, og praksisen til Sahabah, sammen med kjennelsene til noen av Tabi’un og ulama fra de forskjellige lovskolene:

Kjennelser og praksis hos Sahabah (radhiAllaho ‘anhom):

 

Khalid bin al Lajlaaj berettet som en del av en lengre hadeeth at kvinner var pålagt å gjøre tarabb’u 552 når de satt i salah. 553

 

Nafi’ berettet at Safiyyah (radhiAllaho ‘anhaa) pleide å be og gjøre tarabb’u. 554

 

Naf’a berettet også at kvinnene i Sayyiduna Abdullah bin Umars (radhiAllaho ‘anho) familie gjorde tarabb’u. 555

 

Sayyiduna Ibn Umar (radhiAllaho ‘anho) ble en gang spurt; «Hvordan bad kvinner sin salah i Profetens (sallallaho aleihi wassallam) tid?» Han svarte; «De pleide å sitte med leggene krysset inntil de ble bedt om å praktisere ihtifaz.» 556

 

Sayyiduna Ali (radhiAllaho ‘anho) sa; «Når en kvinne prostrerer skal hun gjøre ihtifaz og presse lårene sammen», og i Abdul Razzaqs beretning; «presse lårene mot magen.» 557

 

Sayyiduna Ibn Abbas (radhiAllaho ‘anho) ble spurt om bønnen for kvinner. Han svarte; «Hun skal trekke seg sammen og gjøre ihtifaz.» 558

Kjennelser fra Tabi’un og andre ulama:

 

Ibn Jurayj berettet; «Jeg spurte Ataa; «skal en kvinne gjøre samme bevegelser med hendene i takbeer som menn? Han svarte; «Hun skal ikke løfte hendene i takbeer på samme måte som menn gjør.» Ataa demonstrerte (hvordan hun skulle gjøre det.) Han plasserte hendene sine veldig lavt, og trakk de så til seg. Han sa deretter; «Holdningen til en kvinne i salah er ikke den samme som for menn.» 559

 

Ataa sa også; «En kvinne skal trekke seg sammen når hun bøyer seg ned i ruk’u: Hun skal flytte armene sine til magen og trekke seg sammen så mye som mulig. Når hun prostrerer, skal hun flytte armene nærme kroppen og presse brystet og magen mot lårene: Hun skal trekke seg sammen så mye som mulig.» 560

 

Hasan al Basri sa; «En kvinne skal trekke seg godt sammen i sodjood.» 561

 

Hasan og Qatadah sa begge; «Når en kvinne prostrerer skal hun trekke seg sammen så mye som mulig. Hun skal ikke tillate noe avstand mellom lemmene sine, slik at hennes bakende ikke løftes.» 562

 

En spesiell forfatter har argumentert med at beskrivelsene av Profetens (sallallaho ‘aleihi wassallam) bønn er like akseptert både for menn og kvinner, og at det ikke er noe i sunnah som ekskluderer kvinner fra noen av dem. Insha’Allah vil inneholdet i disse kapitlene svare på den påstanden. Forfatteren fortsetter med å si at det er dette synet Ibrahim al Nakhai har, som sa; «En kvinnes handlinger i bønn er det samme som en manns.» – Videreformidlet av Ibn Abi Shaibah (1/75/2), med en saheeh sanad fra ham.

 

Dette er ikke hva Ibrahim al Nakhnai sa, og det er ikke det synet han har. Hans beretninger videreformidlet av Ibn Abi Shaibah er faktisk slik; «En kvinne vil sitte i salah akkurat slik menn gjør.» 563 Dette har på en eller annen måte blitt feilaktig sitert som; «En kvinnes handlinger i bønn er den samme som en manns»!

 

Faktisk er det helt tydelig i Ibrahim al Nakhais andre beretninger, som motsier rapporten over. Hans syn på bønnen til en kvinne er berettet slik av Ibn Abi Shaibah og andre:

 

Ibrahim al Nakhai sier; «Når en kvinne prostrerer skal hun presse magen sin mot lårene sine. Hun skal ikke løfte bakenden sin, og heller ikke tillatte noe rom eller avstand mellom lemmene sine slik menn gjør. 564

 

Han sier også; «Når en kvinne prostrerer skal hun bringe lårene sine sammen og presse magen/buken sin mot dem.» 565

 

Han sier også; «En kvinne skal sitte på den ene siden i salah.» 566

 

Imam Baihaqi sa,

 

«Alle reglene i salah som er forskjellig mellom kvinner og menn, er basert på prinsippet om satr (dekning). Dette betyr at kvinnen er pålagt å gjøre det som er mest dekkende for henne. Det påfølgende kapittelet fra hadeeth beskriver dette i detalj.» 567

 

Ibn Qudamah al Maqdisi al Hanbali siterer Imam Ahmad bin Hanbal i hans al Mughni slik; «Jeg ser på sadl 56s som det beste for en kvinne.» Han siterer også beretning av Sayyiduna Ali (radhiAllaho ‘anho) som sier; «Når en kvinne ber salah, skal hun gjøre ihtifaz og presse lårene sine sammen.» 569

 

Imam Ahmad ble spurt om hvordan en kvinne skal prostrere og sitte i tashahhud. Han svaret; «Hun skal gjøre det som er mest dekkende for henne.» Han la til; «Hun skal gjøre tarabb’u i tashahhud og dra leggene sine til den ene siden (sadl). 570

 

I følge en beretning av Abu Dawood, ble Imam Ahmad spurt om hvordan en kvinne skal sitte i salah. Han svarte; «Hun skal presse lårene sine sammen.» 571

 

Qadhi Iyadh har også sitert noen Salafer om at tarabb’u er sunnah for kvinner. 512

 

Alt det ovenfor viser tydelig at bønnen til en kvinne er forskjellig fra en manns på noen områder, og at forskjellen først ble innført av Profeten (sallallaho ‘aleihi wassallam) og så opprettholdt av de fremstående Sahabah og Tabi’un. Videre, som man kan se i deres verk, er det en tilnærmet universal enighet blant de lærde i alle lovskolene når det gjelder dette.

 

En liste over forskjeller i bønn for menn og kvinner:

 

Noen av forskjellene nevnt i Hanafibøker om fiq er listet opp nedenfor. I alle stillingene og bevegelsene i salah, inkludert qiyam, ruk’u, sajdah og tashahhud skal kvinnen gjøre det som er mest sømmelig og dekkende for henne.

 

I begynneslen av salah skal ikke en kvinne løfte hendene sine til ørene, men kun til skuldrene eller nærme brystet. 573

 

I qiyam skal kvinner plassere hendene sine på brystet. De kan feste dem enten ved ‘akdh’ (å gripe) eller ‘wadh’ (plassere), beskrevet i del to, eller de kan ganske enkelt plassere den høyre håndflaten over den venstre.

 

I motsetning til menn i ruk’u, skal kvinner folde armene sine inn mot kroppen, og ikke spre dem utover. De skal også kun plassere hendene over knærne sine med lukkede fingere, og ikke gripe knærne med fingrene spredt åpne. 574 Faktisk skal kvinner prøve å holde fingrene sine sammen i alle stillingene i salah.

 

Når menn prostrerer skal de ha noe luft og avstand mellom magene sine og lårene, og armene og siden av kroppen, mens kvinner skal presse lemmene sine sammen.

 

Igjen i prostrasjon, skal menn løfte underarmene fra bakken og tillate noe avstand, men kvinner skal la dem ligge nærme bakken.

 

Under sittingen i tashahhud, skal menn hvile leggene sine og løfte deres høyre fot med tærne mot Qiblah, mens kvinner skal plassere begge leggene sine mot høyre side av kroppen, og hvile på bakenden uten å løfte den høyre foten.

 

——————————————————————————–

The Salah of a Believer in the Quran and Sunnah

Shaykh Abu Yusuf Riyadh ul Haq

Purchase link AL-Rashad Bookstore [USA] Alkawthar Academy [United Kingdom]

538 Abu Dawood 1067 og Hakim 1062. Hakim erklærte den saheeh og Dhahabi samtykket.

539 Ibn Khuzaimah 1722

540 Abu Dawood 570 og Ibn Khuzaimah 1690.

541 Ibn Khuzaimah 1691, og Tabarani i al M’ujam al Kabeer som nevnt av Hafidh Haithami 2/35. Hafidh Haithami sier også at deres forfattere er autentiske.

542 Baihaqi 1921. 543 Baihaqi 1920.

544 Ahmad 24012, Ibn Majah 655, Abu Dawood 641, Tirmidhi 377, Ibn Khuzaiir 775, Hakim 917 og Baihaqi 3254. Hakim erklærte den saheeh og Dhahabi samtykket.

545 Ahmad 19507, Bukhari 4163, Tirmidhi 2262 and Nasai 5388.

546 Ibn Majah 1081 og Baihaqi 5131.

547 Bukhari 1145.

548 Abu Dawood i sin al Maraseel pl8 (Muassasah al Risalah-versjon), og Baiha 3201.

549 Baihaqi 3199. Han erklærte den dhaeef.

550 Tabarani i al M’ujam al Kabeer 22/19 no.28. Hafidh Haithami sier 2/103, «Tabarani har berettet den som en del av en lang hadeeth på Wail bin Hujrs 4fc ære, med en kjede av Maimoonah bint Hujr berettet fra hennes tante Umm Yahya bint Abdul Jabbar. Jeg har ikke identifisert henne, men resten av forfatterne er pålitelige.»

551 Baihaqi 2/314.

552 i.e., å trekke ens høyre legg mot den høyre siden av kroppen, og plassere den venstre leggen under den høyre leggen.

553 Ibn Abi Shaibah 2783.

554 Abdul Razzaq 5074 og Ibn Abi Shaibah 2784.

555 Ibn Abi Shaibah 2789.

556 Berettet av alle tre; Abu Muhammad al Bukhari, Qadhi Umar bin al Hasan Ashnani, og Ibn Khusruw i deres Musnads av Imam Abu Hanifahs ahadeeth Ihtifaz er å lene seg mot én side, og la bakenden hvile. Det er mer eller mindre det samme som sadl.

557 Abdul Razzaq 5072 og Ibn Abi Shaibah 2777. Muhaddith Dhafar Ahmad Uthmani 3/32 har erklært den for hasan.

558 Ibn Abi Shaibah 2778.

559 Abdul Razzaq 5066 og Ibn Abi Shaibah 2474.

560 Abdul Razzaq 5069.

561 Ibn Abi Shaibah 2781.

562 Abdul Razzaq 5068.

563 Ibn Abi Shaibah 1/242, no 2788.

564 Abdul Razzaq 5071 og Ibn Abi Shaibah 2782.

565 Ibn Abi Shaibah 2779.

566 Abdul Razzaq 5077 og Ibn Abi Shaibah 2792.

567 Baihaqi 2/314.

568 Å trekke den høyre leggen mot siden av kroppen og plassere den venstre leggen under ens høyre lår. På denne måten vil bakenden hvile mot bakken istedenfor på venstre legg. Hun vil derfor ikke hvile på leggene, men på bakenden slik det er forklart i berettigelsen av Sayyiduna Ali (radhiAllaho ‘anho).

569 Ibn Qudamah i al Mughni 2/135.

570 Masaail av Imam Ahmad berettet av hans sønn; Abdullah 373.

571 Masaail av Imam Ahmad berettet av Abu Dawood p51.

572 Awjaz al Masalik 2/119.

573 Imam Ahmad bin Hanbal sa også at hun skal løfte dem noe og, i følge en beretning, ikke løfte dem i det hele tatt.

574 I noen bøker om Hanafifiq har det blitt foreslått at i ruk’u skal de også bøye ryggene sine og knærne noe. Den Hanbali lærde Imam Khirqi sa også som en del av en lengre beretning at; «kvinnen skal samle seg i ruk’u og sujud.» (al Mughni 1/134.)

http://darulislam.info/modules.php?n…ticle&artid=55

Share