Hva er halal?

Hva er halal?

Halal (حلال, ḥalāl, halaal)betyr ”tillatt”, ”lovlig”.
Alt som er tillatt under islamske lover blir fremstilt som HALAL.
Motsetningen er HARAM, som betyr ”forbudt”, ”ulovlig”.
Begrepet HALAL blir mest brukt for mat og drikke.

Allah Ta’aala (Gud) som er vår Skaper, kjenner oss mye bedre enn det vi selv gjør. Alle ordrer fra Allah er for vår beste. Allah er meget glad i oss og vil at vi skal leve sunt og godt som mulig.
Noen koranvers er nevnt under ”Hva er haram”.
Hvilke dyr er halal?
Kjøttet av følgende dyr er halal:
1) Kamel
2) Geit
3) Sau
4) Okse
5) Hjort
6) Kanin
7) Ku
8) Ville esler
9) Reinsdyr/hjortedyr/gaselle
10) And
11) Hegre
12) Nattergal
13) Vaktel
14) Papegøye
15) Frankolin
16) Rapphøne
17) Lerke
18) Spurv
19) Gås
20) Struts
21) Due
22) Stork
23) Hane
24) Kylling
25) Påfugl (hann)
26) Stær
27) Hærfugl (Hoopoe) (Flere eldre fuglestammer som har tynn nedkurvet nebb,
de blir kalt hodhod på arabisk)
28) Fisk (Dette emnet er detaljert og for mer info kan det leses HER)
29) Gresshopper
For disse to sist nevnte er det ingen betingelse for at de må slaktes etter
Islamske lover og de vil være halal når de dør etter fangst. Det er kun
flytende død fisk som ikke er halal.

HALAL slaktemetoden
Det er en vanlig misforståelse blant muslimer og ikke-muslimer at dyr som er HALAL (lovlige) å spise er alltid halal uansett hvem eller hvordan de blir slaktet.
For at kjøtt fra halal dyr skal være tillatt å spise, bør en rekke betingelser være oppfylt. Noen av disse er absolutt krav (Fardh, Wajib) mens andre er anbefalinger (nafl, sunnah).
1. Dyret i seg selv må være halal som nevnt. (For eksempel kylling, lam, okse) (Fardh)
2. Den som slakter må være en muslim. Kristne og jøders slaktet kjøtt er halal hvis alle regler blir oppfylt som er krav i Islam. (Slik er det ikke i dag) (Fardh)
3. Dyret bør legges mot Makkah (Qiblah). Qiblah er også den sentrale organiserende retningen for mange andre handlinger, som bønnen. (Sunnah)
4. Slaktingen må skje i Allahs navn, ved at slakteren sier bis millahi Allaho Akbar (I Allahs navn, Allah er størst) (Fardh)
5. Kniven skal skarpes, og dette gjøres ikke framfor dyret. Det skal være rent, ikke blod og skit eller slaktet dyr tilstedet. Dyr skal behandles med omsorg og respekt. (Sunnah)
6. Slakting skal skje nedenfor ”adamseple”. Ved slakting må fire årer bli kuttet for at blodet skal kunne renne ut. (To hovedpulsårer, luft og spiserør) (Fardh)
Mer enn dette skal ikke skjæres. Hele halsen kuttes senere når dyret er død. (Sunnah)
7. Bedøving er mislikt (bør unngås) men ikke ulovlig. Dyret må ikke dø før den blir slaktet. Les mer om ”Moderne slaktemetoden” HER.

Allah vet best!
Skrevet av Tehsin Abo Barirah (Imam_Sandnes)

Mer om halal:
http://www.gmwa.org.uk/foodguide2/index.php?page=viewquestion&id=112

Share