Hva er haram?

Hva er haram?
Haram حرام betyr ”forbudt”, ”ulovlig”.
Alt som IKKE er tillatt i følge Islamske lover blir kalt haram.
Ordet haram blir ofte brukt til det som er forbudt å spise, drikke, se, høre, si m.m.
For eksempel lærer Islam oss at det er haram å baksnakke folk, gjøre andre mennesker vondt, drikke alkohol, banne, stjele, å tro at en er bedre enn noen.
Allah Ta’aala (Gud) som er vår Skaper, kjenner oss mye bedre enn det vi selv gjør. Alle ordrer fra Allah er for vårt beste. Allah er meget glad i oss og vil at vi skal leve godt.
Begrepet haram blir brukt mye i mat og drikke. (Følgende skal diskuteres her)

VERS I KORANEN
Han har bare forbudt dere det selvdøde, blod og svinekjøtt, og det som en annen enn Gud er påkalt over. Men om noen gjør det, drevet av nød, ikke begjær, og ikke går over grensen, han rammes ikke av skyld. Gud er tilgivende, nåderik. (2:173)

Og hvorfor skulle dere ikke spise av det som Guds navn er påkalt over? Han har jo klargjort for dere hva Han har forbudt dere, med unntak for tvangssituasjoner. Men det er mange som fører på villspor ved sine forestillinger. Herren kjenner vel dem som går over grensen. (6:119)

Forbudt som føde for dere er det selvdøde, blod, svinekjøtt, alt som er helliget en annen enn Gud, det som er kvalt, eller drept ved slag eller fall eller er stanget i hjel, eller som er angrepet av rovdyr, med mindre dere har nådd å slakte det rituelt, samt det som er slaktet ved en hedensk offerstein. Likeledes er det forbudt å utforske skjebnen ved spådomspiler. Dette er synd. I dag har de vantro oppgitt håpet om å rå med deres religion. Så frykt dem ikke, men frykt Meg! I dag har Jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet Min nåde mot dere, og godtatt islam som religion for dere. Men om noen tvinges av hunger til å overtre et spiseforbud, uten ond lyst, så er Gud tilgivende, nåderik. (5:3)
Man spør deg hva som er lovlig mat. Si: «Tillatt for dere er alle gode ting. Og når dere har lært opp jakthunder, og fugler, slik Gud har lært dere, så spis det de bringer dere, og påkall Guds navn over det. Frykt Gud, Gud er rask i avregningen!» (5:4)
I dag er alle gode ting tillatt for dere! Skriftfolkenes mat er tillatt for dere, og deres mat er tillatt for dem! Likeledes ærbare kvinner blant de troende, og ærbare kvinner blant dem som mottok skriften før dere, såfremt dere gir dem deres gave som ærbare menn, ikke som slike som driver utukt eller holder elskerinner. Den som fornekter troen, hans gjerninger er intet verdt. I det hinsidige liv er han blant taperne. (5:5)

VERS OM ALKOHOL OG NARKOTIKA
Ved alkohol og hasard ønsker Satan bare å sette fiendskap og hat mellom dere, og holde dere borte fra tanken på Gud, og fra bønnen. Skulle dere ikke da la det være? (5:91)
De vil spørre deg om alkohol og lykkespill, si: «I begge ligger stor synd, men også noe godt for menneskene. Men synden i dem er større enn nytten i dem.» (2:219)

Hvilke dyr er haram
Kjøttet til følgende dyr er haram:

• Ulv
• Hyene
• Katt
• Apekatt
• Skorpion
• Leopard
• Tiger
• Gepard
• Løve
• Ørkenspringrotte
• Bjørn
• Svin/gris
• Ekorn
• Pinnsvin
• Slange
• Skilpadde
• Hund
• Krabbe
• Sjakal
• Esel (huslig)
• Firfirsle
• Rev
• Krokodille
• Snømus
• Elefant
• Falk
• Hauk
• Glente
• Flaggermus
• Gribb
• Mus
• Rotte
• Alle insekter slik som mygg, flue, veps, edderkopp, bille etc.

HALAL DYR KAN OGSÅ BLI HARAM
Halal dyr som er nevnt under artikkelen ”Hva er halal?” blir haram hvis de dør av andre årsaker enn ved Islamsk slakting. Mange tror at halal dyr er halal uansett hvordan dem blir slaktet. Men det er ikke slikt.

ALKOHOL OG NARKOTIKA
All alkohol som er berusende er haram. Det som ruser er haram selv om det er en dråpe.
Når det gjelder medisiner så tillates det hvis det ikke finns noen andre gode alternativer.

FORSKJELLIGE ALKOHOLER

Cetyl alcohol (cetylalkohol) er en solid alkohol som da er ikke mulig å drikke og den er ikke berusende og derfor er den halal. (Blir brukt i krem eller kosmetikk produkter)

Synthetic Ethyl Alcohol (syntetisk etylalkohol, etanol) (C2H5OH)
Denne er haram fordi hvis dette drikkes så er det berusende. Selv om det er små mengder så er det selvsagt haram slik de lærde har forstått og skrevet det. Frukter slik som dadler og druer når de er rengjort (gått gjennom en prosess) blir den laget til syntetisk etylalkohol eller etanol.
Etylalkoholen blir brukt i kosmetikkprodukter blant annet after shave lotion og i mange parfymer.

Alkohol (khamr) er haram å drikke og den er uren slik som urin.
Hvis man tar det på kroppen så går den gjennom huden inn på kjøttet og deretter inn i blodet.

Andre navn for syntetisk Etylalkohol er, Etanol, Methylated Spirits.

FATWA (Mufti Taqi):

Alkoholen brukt i parfymer eller deodorants er vanligvis syntetisk alkohol, som ikke er uren (Najis) hos Imam Abu Hanifa og hans tilhengere. Derfor, er den ytre bruk av denne type alkohol ikke Haram. Men å drikke eller spise det er haram hvis det ikke er nødvendige medisiner det er snakk om.

SÅPER
All slags såper kan brukes (Mufti Ibrahim Desai)

Alkohol Denat er halal.
Denatured alcohol is an industrial methylated spirit or surgical spirit (contains natural or synthesised ethanol and denaturing agent such as methanol or methylisobutyl ketone). We regard it as permissible for external use.

Linker:
http://www.sunniforum.com/forum/printthread.php?t=6765&pp=40 (Litt lenger nede)

Mufti Muhammad Ibn Adam skriver:
http://www.daruliftaa.com/question.asp?txt_QuestionID=q‐15355030

Andre nyttige linker:
Kilde: http://albalagh.net/halal/col1.shtml

En annen kilde:
http://albalagh.net/halal/col3.shtml

Les mer om alkohol innhold fra disse sidene:

http://www.gmwa.org.uk/foodguide2/index.php?page=viewquestion&id=200

http://www.gmwa.org.uk/foodguide2/index.php?page=viewquestion&id=164

Lanolin alkohol er også halal, les her:

http://www.gmwa.org.uk/foodguide2/index.php?page=viewquestion&id=163

Deodoranter:

http://www.gmwa.org.uk/foodguide2/index.php?page=viewquestion&id=49

Allah vet best!

Share