Hvordan be salah?

Hvordan å lese Salaah

Når du leser Salaah, skal du prøve å ikke lese for høyt, heller ikke for lavt. Dette betyr, det bør være såppas høyt at du selv kan høre det, men ikke så høyt at personen ved siden av deg også kan høre det. Hvis personen kan høre miming fra deg, så er det greit. I bråkete miljø, er det lov å øke stemmen, men igjen med same regler som nevnt ovenfor.

Grunnen til at dere vil komme til å lese “vent litt” gjennom hele instruksjonen, er rett å slett for å skille mellom de forskjellige arabiske setningene, sånn at betydningen forblir det samme. Det er ikke snakk om å vente mer enn et lite øyeblikk, kun for å markere et skille.
Bismillah ir-Rahman ir-Rahim; I Allahs navn, den barmhjertige, aller nådigst!

Punkt for punkt:
1) Stå med fjeset mot Kabah. Dette er kalt Qayam. Skille mellom føttene bør være omtrent det samme som bredden til fire fingre, står ikke med dem spredt sånn som de fleste gjør i disse dager. Føttene bør peke i retningen av Kabah.

2) Si, “Jeg ber to Rakah (eller så mange som kreves for det tidspunktet) Fard (hvis det er Fard du skal lese eller si Sunnat, hvis det er Sunnat du skal lese, eller wajib eller Nafil). for Allah Tala med ansiktet mot Kabah”. Hvis du ber bak en Imam, legg til “Bak denne Imamen “. Dette punktet er kalt Niyat (intensjonen)
Det er anbefalt å si Niyat. Men det skal også sies at det er tillatt å kun gjøre Niyat med sitt hjerte, uten å si det.
3) Løft begge hendene opp mot ørene. Tommelene skal røre øreflippene. Og si: “Allah Hoo Akbar”

4) Plasser deretter hendene på navle området, høyre hånd over venstre. Tommelen og lillefingeren bør være rundt håndleddet til venstre hånd. Det skal se ut som du tar tak i håndleddet. Resten av de tre fingrene på høyre hand bør være rett på linje i forhold til hverandre.

5) Nå les, “Subhana Kalla Humma Wa Bee Hamdika Wata Baara Kasmooka Wa Ta’ala Jaddoo Ka Wa La ilaha Ghairuka” Vent litt.

6) Så les, “Aaoo Zoo Billahee Minashaiyta Nira Rajeem” Vent litt.

7) Så les, “Bismillah ir Rahmaanir Raheem” Vent litt.

8) Så leser du Soorah Fatiha; “Alhamdo Lilla-hi Rabbil Aalameen Ar Rahmaanir Raheem Maaliki Yaomid Deen iyya Kana Budoo Wa iyya kanastaeen ihdinas Siratual Mustaqeem Siratual Lazeena An Amtaa Alaihim Ghairil Maghdoobe Alaihim Walad Dualleen” Vent litt.

9) Så sier du ”Ameen”. Vent litt. (Dette sier man gjerne litt høyere og samtidig når man leser bak en imam)

10) Så leser du, “Bismillahir Rahamaanir Raheem”.

11) Så siterer du bare hvilken som helst surah fra koranen, eller minst tre Ayats(vers). Jeg siteter her den som er mest vanlig å lese, Surah Ikhlas; ”Qul Huw-Allahu Ahad, Allah-us-Samad, Lam yalid wl lam yulad, Wa lam yakul lahu kufuwan ahad”. Vent litt.

12) Så sier du “Allah Hoo Akbar” og bøyer deg (det kalles RUKU), hold dine knær med hendene dine. Fingrene bør være spredt med mellomrom mellom dem. Ryggen bør være horisontalt rett.

13) Les, “Subhaana Rabbiyal Azeem” Minst tre ganger. Tre, fem eller sju ganger er Sunnah. (Sunnah, altså noe vår kjære Profet saw pleide å gjøre). Vent litt.

14) Så står du opp igjen, “Samee Allahoo Layman Hamidah – Rabbana Wa Lakal Hamd” Start med å si Samee når du begynner å rette ryggen, sånn at i det du sier Hamidah, skal rygge være helt rett i stående posisjon. Vent litt.

15) Nå si, “Allah Hoo Akbar”

16) Nå går du til Sajdah (Lar hodet berøre bakken). I Sajdah skal alle fingrene av føttene bli vridd sånn at den myke siden av fingrene skal berøre bakken. Fingrene på henda skal være nær ansiktet og i retning av Kabah. Press akkurat hardt nok at nese beina kjenner hardheten av overflaten (ikke skad deg selv). Armene skal ikke treffe bakken, og være bort fra kroppen sånn som når fuglene åpner vingene sine.

17) Mens du har hodet mot bakken, leser du, “Subhaana Rabbiyal Aala” Minst tre ganger. Tre, fem eller sju ganger er Sunnah. Vent litt.

18) Nå setter deg på din venstre fot, (det er kalt Jalsa) høyre foten bør bare støtte siden av kroppen din og alle fingrene bør være vridd. Igjen, den myken siden av fingrene bør berøre bakken. Du skal sitte der i 2-3 sekunder.

19) Nå går du tilbake i Sajdah, og utfører punkt 17 igjen.

20) Etter at du er ferdig med din andre Sajdah, står du nå opp i stående posisjon igjen, mens du sier ”Allah Hoo Akbar”. Så når du er tilbake i fullt stående posisjon, leser du: “Bismillahir Rahamaanir Raheem” Vent litt.

21) Nå leser du igjen Surah Fatiha, “Alhamdo Lillahi Rabbil Aalameen Ar Rahmaanir Raheem Maaliki Yaomid Deen iyya Kana Budo Wa iyyaka Nastaeen ihdinas Sirataul Mustaqeem Siratual Lazeena An Amtaa Alaihim Ghairil Maghdoobe Alaihim Walad Dualeen” Vent litt.

22) Så sier du Ameen. Vent litt.

23) Så les, “Bismillahir Rahamaanir Raheem” Vent litt.

24) Så siterer du bare hvilken som helst surah fra koranen, eller minst tre Ayats(vers). Denne gangen velger jeg å skrive Surah Al kausar, “Innaa Aataina Kal Kauser Fasalli Li Rabbi Ka Vanhar Inna Shaaniaka Hooal Abtar”. Vent litt og repeter punkt 12 til 19.

25) Denne gangen etter din andre sajdah, star du ikke opp, men blir sittende i Jalsa posisjon. Bara at nå er denne Jalsa posisjonen kalt Qaidah, men det er ikke så viktig. Så skal fortsatt sitte på samme måte.
Sittende, leser du, “Atthayyato Lillahe Wassalawato Wat Tayyebato Assalamu Alaika Ayyohan Nabiyo Wa Rahmatullahi Wa Barakatoh Assalamu Alaina Wa Ala ibadillahis Sualaiheen Ashadu An La ilaah illal Laho Wa Ashadu Anna Mohammadan Abdohoo Wa Rasooluhoo”

Det du må huske her at når du kommer til “Ashadu An La”, må du løfte peke fingeren din 45 grader. Det skal bare skje raskt, så ned når du leser “illal Laho”.
Vent litt.
26) Nå skal du lese Daroud Sharif, “Allah Humma Salle Ala Mohammadiyon Wa Ala Ale Mohammadin Kama Sallaita Aala ibraheema Wa Ala Aalay ibraheema inna Ka Hameedum Majeed. Allah Humma Baarik Aala Mohammadiyon Wa Ala Ale Mohammadin Kama Barakta Ala ibraheema Wa Ala Ale ibraheema inna Ka Hameedum Majeed.” Vent litt.

27) Nå leser du denne dua,“ Rabbi jalni maki mosalata Rabana va takabal dua, Raba nagh firli vale vale daya, va lil mome nina, joma jakomal Hisab.” Vent litt.

28) Så snur du hodet ditt til høyre og sier, “Assalamo Alaikum Wa Rehmatullah”
Så til venstre og sier det samme, “Assalamo Alaikum Wa Rehmatullah

Da er 2 Rakah med Salah ferdig. Det kan nok virke som mye, og vanskelig å huske. Men jeg håper inshAllah at dette kan være med på å hjelpe deg til å bli mer praktiserende muslim. Husk, trening gjør mestre. Så spørr gjerne baji Ome Koulsoum om å vise dere akkurat hvordan dere skal gjøre dette.
Rakah per Salah
Fajr – 2 Sunnat – 2 Fard;
Zuhr – 4 Sunnat – 4 Fard – 2 sunnat – 2 nafil
Asr – (4 Sunnat) – 4 Fard
Maghrib – 3 Fard – 2 Sunnat Mokadda – 2 nafil
Isha – 4 Sunnat – 4 Fard – 2 Sunnat – 2 Nafl – 3 Wajib(witr) – 2 Nafil

Under her samler jeg alt du trenger å lære av de arabiske setningene som vi har fulgt i denne guiden, i kronologisk rekkefølge. Den er faktisk skrevet sånn i de feste arabiske bøkene.
– “Subhana Kalla Humma Wa Bee Hamdika Wata Baara Kasmooka Wa Ta’ala Jaddoo Ka Wa La ilaha Ghairuka”

– “Aaoo Zoo Billahee Minashaiyta Nira Rajeem”
– “Bismillah ir Rahmaanir Raheem

– “Alhamdo Lilla-hi Rabbil Aalameen Ar Rahmaanir Raheem Maaliki Yaomid Deen iyya Kana Budoo Wa iyya kanastaeen ihdinas Siratual Mustaqeem Siratual Lazeena An Amtaa Alaihim Ghairil Maghdoobe Alaihim Walad Dualleen”
– Ameen
– “Bismillahir Rahamaanir Raheem”

– Qul Huw-Allahu Ahad, Allah-us-Samad, Lam yalid wl lam yulad, Wa lam yakul lahu kufuwan ahad”.
– “Allah Hoo Akbar”

– “Subhaana Rabbiyal Azeem” x3

– “Samee Allahoo Layman Hamidah – Rabbana Wa Lakal Hamd”
– “Allah Hoo Akbar”

– “Subhaana Rabbiyal Aala” x 3

– “Atthayyato Lillahe Wassalawato Wat Tayyebato Assalamu Alaika Ayyohan Nabiyo Wa Rahmatullahi Wa Barakatoh Assalamu Alaina Wa Ala ibadillahis Sualaiheen Ashadu An La ilaah illal Laho Wa Ashadu Anna Mohammadan Abdohoo Wa Rasooluhoo”

– “Allah Humma Salle Ala Mohammadiyon Wa Ala Ale Mohammadin Kama Sallaita Aala ibraheema Wa Ala Aalay ibraheema inna Ka Hameedum Majeed. Allah Humma Baarik Aala Mohammadiyon Wa Ala Ale Mohammadin Kama Barakta Ala ibraheema Wa Ala Ale ibraheema inna Ka Hameedum Majeed.”

– “ Rabbi jalni muki mosalati Rabana va takabal dua, Raba nagh firli vale vale daya, va lil momi nina, joma jakomul Hisab.”

– “Assalamo Alaikum Wa Rehmatullah” x3

Share