ITIKAF FOR KVINNER

SPØRSMÅL:

Assalamo Alaikum. Jeg lurer på hvilke regler som gjelder om en kvinne skal sitte i itikaf? Om det er hjemmet eller moskeen som er det anbefalte oppholdsstedet etc. Takk på forhånd.

 

SVAR:

Wa alaykum assalam wa rahmatullah,

  1. Belønning for itikaaf gjelder ikke kun for menn. Allah inkluderer kvinner også i denne viktige ibadah (dyrkingen til Allah Ta’aala)

Forskjellen er at menn gjør itikaaf i masjid mens kvinner gjør itikaaf hjemme.

Prosedyren som følgende:

Kvinner skal gjøre itikaaf i det rommet (dedikert plass) som hun bruker for salaah. Hvis hun ikke har en slik bestemt plass må hun da velge et rom eller en bestemt plass, og deretter gjøre gjør niyyah (intensjon) for å sitte itikaaf på det stedet.

  1. Om det ikke er mulig å velge ett rom i huset for itikaaf, kan hun velge ett lite hjørne/del av huset for itikaaf (Alamgiri)
  2. Det er viktig for en gift kvinne å spørre sin ektemann om det er greit at hun sitter i itikaaf. Det er ikke tillatt å gjøre itikaaf uten å ha rådført seg med sin ektefelle, før en gjør intensjon. (Shami)

Når det er sagt så er det viktig at ektemannen ikke fraråder henne til å sitte i itikaaf uten alvorlig begrunnelse. Han bør gi henne tillatelse og ta del av belønningen hun vil få for denne gode gjerningen.

  1. Hvis kvinnen startet itikaaf etter ektemannens samtykke er det ikke tillatt for mannen å stoppe henne fra å fullføre sin itikaaf. Hvis kvinnen av ulike årsaker, på anbefaling fra sin ektemann må avbryte itikaaf så vil synden falle på mannen og ikke kvinnen og hun vil ikke trenge å fullføre itikaaf. (Alamgiri)
  2. Det er viktig at kvinnen ikke er i sin menstruasjonssyklus (haidh eller nifaas) for å sitte i itikaaf. Hvis hun får menstruasjon så avbryter det itikaaf.
  3. Før kvinnen gjør intensjon til å sitte i sunnah itikaaf så skal hun regne ut om hennes menstruasjonssyklus ikke ankommer i itikaaf. (sunnah er å sitte i itikaaf de siste 10 nettene til Ramadhan som begynner fra 21 natt)

Er det mest sannsynlig med menstruasjonsperiode de siste 10 dagene til Ramadhan så kan hun sitte i nafl itikaaf til dagen hun menstruerer. Hun vil kun ha mulighet til å utføre nafl itikaaf og ikke sunnah itikaaf.

Selvsagt får hun belønning pga intensjonen til å utføre sunnah itikaaf fordi Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam sier “Intensjonen til den troende er bedre enn dens handlinger” som også betyr at man får full belønning for de gode handlingene som man har intensjon til å utføre men ikke fikk anledning til å utføre.

  1. Hvis en kvinne startet sin itikaaf og deretter begynte hun å menstruere i itikaaf, så vil det være obligatorisk for henne å avslutte itikaaf.

Hun trenger da å ta igjen (qadhaa) 1 dag.

Fremgangsmåten til Qadha er følgende:

Etter menstruasjonperioden er over så skal hun sitte 1 dag i itikaaf med faste. Fasten er obligatorisk for å fullføre sunnah itikaaf.

Hun trenger ikke å faste og sitte ittikaf mer en en dag.

Om hun blir ferdig med menstruasjonsperioden i Ramadhan så kan gjenoppta itikaaf mens hun faster i Ramadhan.

Etter ramadhan må hun da faste nafl og sitte en dag i itikaaf.

(Behashti Zewar)

  1. Plassen/rommet som ble bestemt som itikaaf plass (Mutakaff) vil ha samme gjeldende regler som masjid iitikaaf perioden. Det er ikke tillatt å forlate itikaaf plassen uten gyldig/lovlig grunn. Forlater hun Itikaaf plassen uten gyldig grunn, vil det avbryte hennes itikaaf.
  2. De reglene som gjelder for menn vil også gjelde kvinner som sitter i sunnah itikaaf. Det som er lov for menn vil være lovlig for kvinner.

Prøv å les reglene rundt itikaaf.

Må Allah veilede oss og akseptere alle som gjør itikaaf og alle gode handlinger.

Besvart av Shaykh Tehsin Abo Barirah

Share