Kan vi spise dyr slaktet av kristne?

Emne: Halal kjøtt

Assalamu alaikom

Noen imamer i Norge mener at siden vi bor i et såkalt “kristent” land så er det tillatt for oss å spise deres kjøtt, enten det er slaktet på den islamske måten eller ikke. Hva er riktig?

Jazakomo Allah

_________________________

SVAR:

Wa Alaikomos Salaam!

De må da fremlegge bevis på det dem sier.

Allah Ta’aala har sendt noen regler slik at lovlige dyr skal bli halal for oss å spise. Blant annet disse reglene er det ett vers i koranen som sier at “Ahl Ul Kitaabs (Bokens folks) slaktet kjøtt er halal” for oss muslimer.

De glemmer at det er andre regler også. Hvis en Kitaabi slakter svin eller ved å ikke følge andre regler så blir ikke de halal.

Spørsmålet er først og fremst, hvorfor er bokens folk (kristne og jøders) slaktet dyr halal? Hvorfor er ikke Ateisters,Hindunister, satanisters etc, slaktet dyr halal? Hvis svaret er shirk så begår kristne også shirk ved å kalle Jesus, Guds sønn.

Grunnen var at de følgte de samme reglene som Allah har befalt, altså de følgte de opprinnelige reglene som kom fra Allah Ta’aala gjennom Moses og Jesus fred være med dem.

Slik vi kjenner kristne idag så følger ikke dem de samme reglene lenger. Mesteparten av jøder den dag idag følger deres regler.

Derfor vil det ikke være lovlig å kjøpe og spise ikke-halal slaktet kjøtt i Norge.

For mer detaljert svar se på min YouTube Video: Zabihaa Ahl Ul Kitaab (Norsk)

Share