Løfte fingeren i tashahhod

Emne: Finger i tashahud

 

SPM:

Assalamo Alaikom!

 

Kan man løfte fingeren flere ganger i tashahud.. siden det er hadith på at man slår shaytan med sverd å løfte fingeren ned, opp, ned og opp..

 

 

Svar:

Wa Alaikomos Salaam!

 

I følge hanafi lovskolen er det kun engang og det er nok til å slå shaytaan. Vi tolker de ahaadith slik. Så er det noen hadith som sier at ved tashahhud sa lager man en runding og det er slik man gjør når man løfter fingeren og legger den ned. Da lager man hånda som en runding.

Allah vet best

Imam Tehsin Abo Barirah

Share