Luft i magen, ingen lukt og lyd. Har jeg forsatt wodho?

Spm:

Jeg trodde det var en regel at hvis man har et kronisk problem med luft i magen, tenker man “ingen lukt, ingen lyd”, hvis det ikke er lukt eller lyd, blir ikke wudhuen brutt, men det er bare hvis man har kronisk luft i magen, og vet ikke helt hva som menes med kronisk. Er det riktig at det finnes en sånn regel?

 

Svar:

Det er en hadith som betyr følgende at hvis du ikke hører eller lukter noe da har du wodhoo (og dette er sikkert fra shaytaan som kommer med tanker for å ødelegge salaah)

Tvil skal du bare kjempe i mot. Tvil er en meget farlig sykdom.

Shaytaan kommer med den til de som har nylig begynt å praktisere Islam med engang eller etter en stund.

Profet s.a.w.s. har sagt at det er en shaytaan som heter walahaan som kommer (ekspert på wiswaas av wodhoo) og begynner å si: Kanskje det er tørr hud igjen som jeg ikke har vasket her eller der.

Derfor er det mange som bruker enorm lang tid på wodhoo.

Er man sikker på at luft kom ut uten at det var lyd eller lukt, så avbryter selvsagt wodho.

I hadith er det nevnt om en person som tvilte veldig mye, han var i tvil og ikke sikker.

Allah vet best

Imam Tehsin Abo Barirah

Share