Spiste haram uten vilje

Spm:

Blir bønn akseptert etter å ha fått i seg noe haram ved uhell. Hvor lenge uteblir belønningen for salah?

 

Svar:

ved uhell, håper vi at Allah vil akseptere våre bønner (salaah).

 

Det er hadith: “Allah har løftet opp (synd på) feil uten vilje og ved å glemme.”

 

når man ved uhell eller uten å vite gjør noe galt så får man ikke synd for det.

 

Når spiser haram med vilje så er ikke 40 dagers salaah akseptert, selv om man må likevel utføre dem.

 

En ting må en huske, det er at i følge en hadith så blir ikke dua akseptert når man spiser haram med vilje eller uten vilje.

 

Det er ikke en straff nødvendigvis men en ulempe med å få seg i haram.

 

Akkurat som man kjører bil ordentlig men likevel krasjer. Selv om man ikke hadde dårlig intensjon eller gjorde noe feil med vilje så er det likevel konsekvenser for bilkrasj. Kanskje blir en person skadet, og det gjør lite godt om en ikke hadde en slik intensjon og gjorde alt bra nok.

 

Må Allah bevare oss fra haraam!

Allah vet best!

Imam Tehsin Abo Barirah

Share