Står det noe i koranen om hadith?

Hadith/Sunnah er alt det Profet Mohammad fred være med ham har sagt, forklart, sett noe skje og har ikke sagt noe imot.

Det er en viss forskjell mellom sunnah og hadith, sunnah er mer inkluderende mens hadith er en del av sunnah.
Sunnah inkluderer Profetens liv, manerer og oppførsel.

Står det noe i koranen om hadith?

Allah sier i koranen: (kapittel 53 vers 1-5)
Ved stjernen når den går ned!
Deres bysbarn farer ikke vill, og han tar ikke feil!
Ei heller taler han av eget påfunn!
Dette er intet annet enn en åpenbaring som er åpenbart!
En som er veldig i makt, har undervist ham.

Engelsk:
By the Star when it goes down,-
Your Companion is neither astray nor being misled.
Nor does he say (aught) of (his own) Desire.
It is no less than inspiration sent down to him:
He was taught by one Mighty in Power,

I disse versene står det helt klart at det Profeten har sagt er WAHI.

Hva betyr WAHI?
WAHI det som er sendt fra Allah Taa’ala. Alt det Profeten sa var fra Allah Taa’ala.
Profet Mohammad fred være med ham var et mennesket som har et par ganger gjort veldig små feil som da Allah har rettet ham. F.eks. les kapittell 80 første ca. 10 vers.

Dette var ikke synd fordi Profeter er syndfrie men ikke feilfrie. Med feil menes det meget små feil som ikke ødelegger Profeters troverdighet. Det er vår AQIDAH (TRO)
Så alt det han har sagt var Allahs ord.

Neste ayah: Kapittel 15 vers 9;
Vi har åpenbart formaningen, og Vi passer på den.

9. We have, without doubt, sent down the Message; and We will assuredly guard it (from corruption).

Ordet på arabisk er DHIKR som har flere betydninger. I dette ordet menes det ikke bare koranen men hadith også. Fordi begge er Guds ord. Koranen er direkte og hadith er indirekte Guds ord.

Slutter ved å skrive en hadith på engelsk:

In a tradition recorded in Mustadrak-e-Haakim, Hazrat Amr bin Aas (R.A.) reports, ‘I used to record everything the Holy Prophet (Sallallaahu Alayhi Wasallam) used to say with an incitation of (accumility) and gathering same. The Quraish stopped me saying: “Do you write everything the Holy Prophet (Sallallaahu Alayhi Wasallam) says? He is a human being, he speaks in anger and happiness.” I abstained from writing. I mentioned this to the Holy Prophet (Sallallaahu Alayhi Wasallam) and he indicated towards his tongue and said, ‘Write! By Him in whose hand is my life. Nothing except the truth comes out of it.’ (Mustadrak Vol.1 Page 104)

Share