Status av sivilrettslig skilsmisse i henhold til Islam

Status av sivilrettslig skilsmisse i henhold til Islam

Spørsmål:

Hvis ett ektepar er skilt ifølge norsk papirer blir det skilt i islam også???

Svar:

I Allahs navn, Den Barmhjertige, den Nåderike.

Nikah er en ibadah, en islamsk ritual som ikke kan KUN annuleres slik nevnt i koranen og sunnah.

For annulering av ekteskapet har Allah Taáala gitt 2 følgende muligheter, Talaaq eller khulaa. (Separat innlegg om hva er  Talaaq og Khulaa)

Ifølge det jeg har lest ifra ulike lærde og deres fatwaer så er lærde delt i tre grupper:

  1. Sivilrettslig skilsmisse annulerer ikke nikah (faskh e nikah skjer ikke)
  2. Det annulerer nikah (Faskh e nikah skjer)
  3. Sivilrettslig skilsmisse kan annulerere nikah med betingelser

Flere av dagens lærde velger den siste meningen og en lærd av koranen og sunnah kan lett svelge bevisene og analogien gjort av lærde.

Kategori 1 og 2 har argumenter som føles motstridende til endel regler om nikah og Talaaq.

Jeg velger derfor å skrive om den tredje og velbalanserte meningen av godt integrerte lærde som har kjennskap til det rettslige systemet og islamsk nikah og Talaaq masaail slik som Mufti Mohammad Ibn Adam (daruliftaa.com) og Muftier bak muftisays.com

NÅR SIVILRETTSLIG SKILSMISSE OGSÅ GIR TALAAQ/SEPARASJON/ANNULERING:

Scenario 1

Ektemannen søker om skilsmisse.

Når mannen søker om skilsmisse hos fylkesmannen, så er det slik at han oppnevner fylkesmannen/dommeren til å gi talaaq på hans vegne.

Det står klart og tydelig i fiqh bøker at mannen kan gi talaaq skriftlig eller ved å gi det ansvaret til sin representativ. Her oppnevner han staten/statlige institusjon for talaaq.

Det er heller ikke nødvendig at hans representativ er en muslim.

Hvis mannen søker om skilsmisse og gjennom hele prosessen ikke går imot sin egen søknad om separasjon/skilsmisse, så skjer en Talaaq e bain (1 Talaaq som annulerer ekteskapet)

I en slik tilfelle, etter at skilsmisse er bevilget så telles 3 menstruasjonsperioder fra datoen tilsendt av fylkesmannen/staten og deretter kan kvinnen inngå annen ekteskap.

Scenario 2:

Kona søker om skilsmisse og mannen skriver under:

Hvis mannen skriver klart under at han gir samtykke for å skille seg(Talaaq) så vil også Talaaq skje.

Hvis mannen gir samtykke/oppnevner representativ for å signere/akseptere på hans vegne så vil også Talaaq skje.


Grunnen er at mannen har oppnevnt retten som sin agent som vil på hans vegne skille seg fra kona, og utnevne en ikke-muslim som en agent anses å være gyldig i Shariah. (Se: Radd al-Muhtar).

Hvis kona søkte juridisk skilsmisse og retten sendte skilsmissepapirene til mannen, og han frivillig etter å ha forstått innholdet i, undertegnet den, da vil hans kone bli ansett for å være skilt fra han signerer skilsmissepapirene ifølge islamske regler.


NÅR TALAAQ/SEPARASJON/ANNULERING IKKE SKJER IFØLGE ISLAMSKE REGLER

Tilbake til sistnevnte scenario, hvis kona søkte om skilsmisse men mannen signerte ikke på noe, eller skrev at han ikke ønsker å skille seg men rettsapparatet bevilget separasjon/annulering så vil det ikke være gyldig ifølge Islamske prinsipper.

Grunnen er at Allah sier i koranen Surah an-Nisaa’ verse 141: (“Allah will never allow the disbelievers to have a way over the believers”)

Nikah er en religiøs handling som ikke kan annuleres av ikke-muslim autoritet.

Dommeren/fylkesmannen er ikke ektemannens representativ (Vakil) i dette tilfellet men representerer landets lovsystem.

HVA SKAL KVINNER GJØRE OM MANNEN IKKE SAMTYKKER?

En kvinne har rett til å søke om separasjon, annulering av ekteskapet ifølge koran og sunnah. For at kvinnens rettigheter ivaretas så er det slik at hun søker (veldig lik slik det gjøres i Norge) så annulerer Qadhi (Muslimsk dommer) i muslimsk domstol  hennes nikah hvis mannen benekter å gi Talaaq.

Hva skal kvinner gjøre i ett ikke-muslimsk land?

Da kommer det store spørsmålet hvordan vil da kvinner i ett ikke-muslimsk samfunn få annulert ekteskapet? Hvem vil gjøre Faskh e nikah?

Ifølge hanafi lovskolen er det kun en muslimsk dommer (Qadhi) som kan annulere ekteskapet.

Lærde i India/Pakistan som ofte følger hanafi lovskolen diskuterte denne problemstillingen og kom til konklusjon om å følge Maliki lovskolen i dette tilfellet.

Ifølge Imam Malik r.a. Så kan en muslimsk dommer erstattes av en liten gruppe muslimer som består av lærde og eksperter som da kan analysere saken og innvilge separasjon og annulering av nikah.

Slike institusjoner finnes i England som navner seg som Sharia Council eller lignende som normaltsett har dette som hovedoppgave pluss nikah, mekling og lignende. De jobber tett sammen med advokater og statlige institusjoner.

Navnet sharia får noen trangsynte, ignorante og uvitende til å koke, derfor velger endel andre navn på slike komiteer.

FORESPØRSEL

Det er noen moskeer i Norge som også har denne type hjelp selv om jeg personlig synes at de gjør veldig lite i disse saker der flere kvinner trenger desverre akutthjelp.

Ofte er politiet involvert pga kriminalitet og vold og slike “Institusjoner” får lite hjelp fordi dem ikke blir ansett som en statlig institusjon.

Jeg håper at myndighetene forstår alvoret og med hjelp av norske muslimer og lærde  finner en god og enkel løsning som da inkluderer det religiøse behovet.

Det vil også forminke misbruket av det norske rettsystemet ved å være skilt i papirer og forsatt være religiøst gift.

SAMMENDRAG

Sivilrettslig skilsmisse/separasjon bevilger Islamsk skilsmisse/ Talaaq hvis det er mannen som søkte, eller skrev under på papirene at han gir skilsmisse (viktig å se på hva som står i papirene).

Hvis kvinnen søkte og mannen benekter å gi Talaaq muntlig eller skriftlig så vil ikke skilsmisse skje islamsksett.

For mer info:

http://www.muftisays.com/forums/27-sharing-portal/10655-status-of-british-civil-divorce.html

http://askimam.org/public/question_detail/32515

Allah vet best

Skrevet av Imam Tehsin Abo Barirah
Share