Salaah og faste etter makkah tider eller lokale tider???

Salaah og faste etter makkah tider eller lokale tider???

Skrevet av: (Imam) Tehsin Abo Barirah

Opprettet: 19-07-2012 Redigert og oppdatert 07-06-2014

Assalamo Alaikom Wa Rahmatollahi Wa barakatoh!

Formålet med denne artikkelen er ikke å skape motstridelse blant Ulama/lærde, eller å fremstå som fitnah i Ummah av profet Muhammed fvmh, men er å tydelig gjøre hva som rett og galt.

«Å Allah gi meg styrke og evne til å skrive hva som er rett og ikke la fingrene skrive hva som er galt.»

I prinsippet så sier Allah Ta’aala i koranen om å be alle salaah innenfor deres angitte tider.

{Sannelig, tidebønnen er palagt de troende ifølge fastsatte tider.}

Folk ofte hører på lærde, men oppfatter det dem sier feil eller vrir på det dem sier.

En person sto opp i en masjid (moske) i Stavanger og begynte å si at Europeiske Fatwarådet har gitt fatwa at folk i Norge og andre europeiske land kan faste etter tider som blir brukt i Makkah.

Jeg visste det med engang at dette er feil eller minstefall delvis feil. Når jeg spurte hvor han hadde hørt eller lest det så var det ikke godt svar å få.

Jeg begynte å søke, spørre lærde og alhamdulillah fikk fatt i flere fatwaer. Resultatet av alle var å følge lokale tider bortsett fra en fatwa, fatwa fra Al-Azhar.

Når jeg fikk lese Al-Azhar som er på arabisk, viser det seg til at majoriteten av ulama (sawad al aazam) er enig i det meste nevnt i fatwaen bortsett fra en ting.

Det fremkommer i fatwaen fra Al-Azhar om hadith dajaal (anti kristus), at den første dagen nær hans tid vil være så lang som ett år. I hadith står det, følgesvennene til Profeten spurte om hvor lenge vil Dajjal være på jorden? Profet Mohammad fvmh svarte «40 dager, og første dagen hans vil være så lang som ett år, neste dag like lang som en måned, tredje dag like lang som en uke og resten av dagene som vanlige dager .»

Sahabah r.a. spurte «er det nok å be en dags bønner (salaah) i den første dagen som vil være så lang som ett år?»

Profet sallallaho alaihi wasallam svarte: «Nei, dere må regne ut tidene til salaah»

Hadith kommer i flere ahaadith bøker slik som Sahih muslim.

Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam har fortalt klart og tydelig at det vil ikke være nok å be en dags salaah men å be ett års salaah, selv om sola er der og det blir ingen mørket.

Mitt spørsmål er at skal vi ikke se på hadithen som utgangspunkt for denne fatwaen ?

Første dagen av dajjal vil være lang som ett år. Dvs sola er oppe i ett år og går ikke ned.

Da vil analogien være at de steder som ikke har solnedgang, må beregne bønnetid tider. Hvordan denne beregningen bør foretas er opp til lærde å vurdere ut ifra situasjon og omgivelser innenfor tillatte grenser av koranen og sunnah.

La oss si anta at tiden av dajjal (Anti Kristus) har ankommet (Må Allah bevare oss alle fra den store prøvelsen) og første dagen er så lang som ett år. Hvordan vil muslimene be salaah? Det kan godt være at de vil naturligvis følge den tiden de var vant til å be, altså se på dagene før denne hendelsen, ikke nødvendigvis følge makkahtider, selv om det vil være lov til det, men det mest naturlige vil være å sette forrige dagens tider fast for denne unormale perioden.

I hadith Dajjal er det nevnt at det vil ikke være solnedgang for 1 år første dag men i vårt tilfelle er det solnedgang og soloppgang i vest, sør, midt og østlandet, selv om natten er svært kort om sommeren og lang om vinteren.

Fatwa fra Al-Azhar

Et sammendrag av Al-Azhar fatwa kan lese her: http://eng.dar-alifta.org/foreign/ViewFatwa.aspx?ID=2806 (Engelsk)

Kritikkverdig sak i Sheikh Gad Ul Haq sin fatwa (fatwa fra Al-Azhar) er det Shaykh nevner at det er ikke vanlig å faste over 18 timer mens Rabita Al Islamiyyah (World Islamic League) sin første fatwa sier 20 timer. (Seneste fatwa sier at så lenge det er solnedgang og soloppgang så må en følge den tiden)

Sheikh Gad ul-Haqs fatwa sier at natten må vær 6 timers lang mens det er 4 timer ifølge Rabita Al islamiyyahs (første) fatwa, som er gitt av europeiske fatwarådet. [Muslim World League nr. 3 på de tider av bønn og faste i land med høye breddegrader, vedtatt på det femte sesjonRådet 10. Rabi-Thani 1402, (4. februar 1982)]

For dem som ikke forsto dette, i 1982 satt den største fatwakomitéen fra hele verden Rabita Al-Alam Al-Islami (Muslim World League), og ble enige at hvis natten er 4 timer eller mindre så kan man kalkulere tidene.

DET KOM EN NY FATWA FRA RABITA AL-ALAM AL-ISLAMI ELLER MUSLIM WORLD LEAGUE 1986 SOM DELER OPP VERDEN I 3 SONER.

Les hele fatwaen her http://www.ummah.com/forum/showthread.php?65752-Praying-and-Fasting-at-High-Latitudes

Denne har litt mer: [ http://reocities.com/athens/8383/computing.html eller Computing_Prayer_Times.pdf ]

Sammendraget av fatwaen er at regioner ved høy latitude deles i 3 soner.

  1. Første sone 45-48 latitude nord og sør, følger lokale tider selv om dagene er lange eller korte.
  2. Andre sone 48 – 66 latitude nord og sør der noen salaah tider slik som fajr og isha er usynlige for noen dager eller måneder. (dette er vår region)
  3. Tredje sone 66 nord og sør til sør eller Nordpolen. Her er det noen dager bare dag eller bare natt.

Første sone følger lokale tider selv om dagene eller nettene er lange.

Andre sonen kan be isha og fajr på forskjellige metoder, enten å analogere på land som er i første sone eller andre metoder nevnt av lærde. (Det er snakk om start av fajr og isha, ikke at man skal be Maghrib på en annen tid. Maghrib blir etter solnedgang siden solnedgang finns.

EUROPEISKE FATWARÅDET (http://e-cfr.org/new/)

Når det gjelder europeiske fatwarådet så les her hva de skriver:   https://dl.dropboxusercontent.com/u/17461902/europeisk_fatwa_raad_fatwa_ramadhan_ARABISK.pdf (Arabisk)

https://www.dropbox.com/s/szu4zwayngo4vpm/European_fatwa_council_About%20the%20difference%20in%20fasting%20hours%20in%20countries%20with%20high%20latitudes.pdf (Oversettelse til engelsk)

Når det “europeiske fatwarådet” og “Rabita Al Islami” (Muslim World League) ikke beslutter og råder folk om å følge Makkahtider, hvordan skal vi da gjøre det??

Mange av lærde i europeiske fatwarådet bor i Europa, har besøkt Europa. Så det å følge makkahtider i Oslo området vil være feil ifølge koranen, hadith og logikk.

Psykologisk vil også dette ha en negativ utfall. Man blir ensom, det er dag men likevel åpner en sin faste, kan ikke invitere folk eller gjøre iftaar i masjid, fordi flertallet i dag også følger, og vil følge lokale tider.

Når det gjelder Nord-Norge, så er det viktig at lærde der blir enige om et prinsipp som da blir ett felles prinsipp for alle i en by/område.

 

 

Ofte spurte spørsmål

Endel argumenterer med svar:

  1. Islam er lett, hadith: Religionen ER LETT
  2. Hvordan kan vi oppdra våre barn til å faste så lenge?
  3. Vi bor i unormal sone og ikke normal sone, Allahs ordre kom ved normal soner.

Svar:

  1. Selvsagt er islam lett. Denne hadith har blitt mistolket, misbrukt og til og med har folk tolket den så åpent at man begynner å benekte ting som er viktige i koranen og hadith.

Husk at hadith sier at religionen er lett og ikke at ALL LETT ER EN DEL AV ISLAM.

For en person kan de 5 daglige bønn være vanskelige å gjennomføre, men det vil da ikke bety at han trenger ikke å be fordi Islam er jo lett.

Islams prinsipper er enkle, lette og åpenbart klare. Når Allah Ta’aala ga mennesker ordre om salaah, så visste Allah Ta’aala at muslimer kommer til å være overalt, da kunne det ha vært en annen ordre for salaah tider for oss som bor i slike steder med ekstreme salaah tider. Nei, det var ingen annen ordre enn det som er allerde nevnt i koran og hadith.

Når det gjelder hadith Dajjal så har jeg nevnt oppe at det er for, den tiden eller de stedene der det er bare dag eller bare natt.

Tenk litt, selv om i slike ekstreme tilfeller som dajjals tid som ble sagt at det er den  aller verste fitnah (prøvelse) og alle Profeter advarte mot Dajjal, men likevel er det ingen grunn til å avstå fra salaah. Heller sa ikke Profet Mohammad s.a.w.s. at man kan be en dags salaah.

  1. Dette er en utfordring, men ikke noe som vi ikke klarer å finne løsninger på. Lær barna først og fremst Iman. Hvorfor de skal faste, og la dem gjøre det etter sin frie vilje. Å oppdra barna ifølge islam er viktig, noe dessverre foreldre aldri klarer, og heller klarer de ikke å oppdra barna slik vår Profet Mohammad fvmh har vist og lært.
  2. Allahs ordre kom for alle på jorden, for alle områder. Alle områder er like hos Allah Ta’aala. Det har jeg svart tidligere også, hva er normalt og unormalt.  Er det normalt å faste 15-16 timer i 45 graders varme?  (23. juni Makkahs faste tid er rundt 15-16 timer og varmen ca. 40-50 grader) Vi har 3-4 timer mer faste men kanskje 20-25 grader varme?

DA BURDE FOLK I MAKKAH TENKE AT SIDEN DET ER VANSKELIG OG SÆRLIG STAKKARS UNGE SOM MÅ FASTE 15 TIMER I 45 GRADER I MAKKAH, SÅ VI TAR VINTER TIDEN TIL OSLO OG FØLGER DEN, FORDI ISLAM ER LETT.

Hvis overnevnte er absurd så er også spørsmålet.

Til slutt vil jeg be at Allah gir oss den riktige forståelsen, og anledning til å forstå hva våre lærde sier ifølge koranen og hadith, og følge det As-sawaad Al-azaam (majoriteten av de gudfryktige lærde) følger.

Med all respekt for Al-Azhar fatwaen, kan den være en løsning for Nord-Norge, og ikke for hele Norge. Selv om minoritet av lærde, har den oppfatning at hele Norge faller under denne løsningen.

Lærde i denne ummah har alltid hatt individe meninger som går imot majoritetens forståelse og det har dem full rett og lov til.

Likevel er det viktig å ha respekt for forskjellige meninger, og være forsiktig med å kritisere de lærde.

Sahaabah til og med hadde uenigheter, noen av dem førte til krig, men deres hjerter for hverandre var fylt med kjærlighet.

Må Allah tilgi mine feil og rette og veilede meg. Med vennlig hilsen, wassalaam!

Tehsin Abo Barirah (Imam Sandnes)

Nyttige linker:

http://www.daruliftaa.com/node/6287?txt_QuestionID (Engelsk)

http://www.ummah.com/forum/showthread.php?65752-Praying-and-Fasting-at-High-Latitudes  (Engelsk)

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2063:2011-08-18-21-38-42&catid=128:2009-11-07-08-04-01&Itemid=50 (Arabisk)

http://www.institutsounnah.com/fatawas-sur-les-horaires-de-prieres-arabe (Arabisk)

http://islamqa.info/en/5842 (Engelsk)

 

Share