Status av ulama (muslimske lærde/Imamer) i Islam

Fazaail ul Ulama

Ali r.a. sa, “En lærd (aalims) rettighet og respekt er at du ikke spør ham for mange spørsmål. Heller ikke press ham til å svare på det du spør. Hvis han vender sitt ansikt fra deg (fordi han vil unngå å svare) så ikke press ham til å svare.

Når han (aalim) er trøtt, ikke ta ham i klærne hans , eller pek på ham med hånd eller øyner. (Ikke vær urespektfull mot en aalim for å lære eller for å få svar på spørsmål)

(Når hans møte/dars er ferdig) Ikke spør om hans diskusjon (med andre), ikke spioner på ham og prøv å finn hans feil.

Hvis du ser at han gjør feil, vent til han selv forstår han har gjort feil (personlige feil og ikke i fatwa eller i religiøse spørsmål fordi der kan en som har mer kunnskap tie)

Når han aksepterer sin feil, så aksepter ham. Ikke si til ham at den og den personen sier helt motsatt av det du sa (ikke prøv å få i gang unødvendig diskusjon eller krangel)

Ikke spre hans feil og ikke fortell folk. Ikke baksnakk ham. I hans presens og fravær vis respekt. Hils på alle (med salaam) men hils han på en spesiell måte (med ekstra ordinær respekt)

Når du sitter, sitt (nær) mot ham. Hvis han trenger noe så gi ham, hjelp og tjen ham. Bruk mye av din tid med ham og vær tålmodig(ved å bruke din tid hos ham)

Fordi en aalim (lærd i islam) er som et daddel tre der hvilken som helst sesong det er, er det alltid noe fordel man får fra treet.

En aalims status (hos Allah) er som en fastende person som strever i Allahs vei (for Allahs skyld).

Når en lærd dør så blir det stort hull i islam(sk kunnskap) som vil aldri bli gjennopprettet (slik den var ved ham) til dommesdagen.

70 000 engler går fra himmelen og ned (i respekt) for en student av kunnskap (koranen og sunnah)

 

[Hentet fra Hayaat us Sahaabah volum 3 side 233, bokens referanse: Kanz Vol 5 Side 242 og Muntakhab Vol 4,side 73] [Oversatt av Shaykh Tehsin Abo Barirah, og alt som står i parantes er egen forklaring og ikke oversettelse]
Share